Kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces

Kompensācijas kārtība

Zāles un medicīniskās ierīces, kas ir iekļautas valsts Kompensējamo zāļu sarakstā

Zāles valsts kompensē 100%, 75% un 50% apmērā atkarībā no diagnozes.
Papildus aptiekā jāsamaksā 0,71 EUR par katru 100% kompensējamo zāļu recepti izņemot: 
• bērnus līdz 18 gadiem;
• ja zāļu aptiekas cena ir līdz 4,27 EUR;
• trūcīgas personas.

Trūcīgajiem iedzīvotājiem pilnībā tiek apmaksāti lētākie vienādas iedarbības kompensējamie medikamenti - arī 50% un 75% kompensācijas gadījumā nav lētākajām zālēm jāmaksā pacienta līdzmaksājums.

Sīkāku informāciju Par zāļu kompensācijas kārtību Jūs varēsiet atrast Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājaslapā vai zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo tālruni: 80001234.

Personām, kuras atbilstoši Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā” ir tiesības saņemt VESELĪBAS APRŪPES PABALSTU. Rīgas Sociālais dienests piešķir pabalstu zāļu un medicīnisko līdzekļu, kuri iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas (tas ir, valsts nekompensētās daļas) samaksai.