Krīzes centri

Krīzes centrs (pakalpojuma apraksts)

Krīzes centrs ir sociālās rehabilitācijas institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga sociāla, psiholoģiska un cita veida palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām. Lai saņemtu sociālo pakalpojumu persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros vai tieši pie pakalpojuma sniedzēja. 

Diennakts krīzes tālruņa psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām (pakalpojuma apraksts)

Diennakts krīzes tālruņa pakalpojuma mērķis ir sniegt psihosociālu un informatīvu atbalstu personām krīzes situācijās, veicināt sadarbību ar institūcijām, kā arī informēt sabiedrību par iespējām saņemt psihosociālu palīdzību krīzes situācijā. Diennakts krīzes tālruņi: 67222922 / 27722292. Vairāk informācijas: www.skalbes.lv.

UZMANĪBU! Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pakalpojumu ar izmitināšanu nodrošina, ja:
* personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos krīzes centrā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
* personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests;
* persona pēc uzņemšanas institūcijā 14 dienas atrodas pašizolācijā.
Citās institūcijās sociālo pakalpojumu ar izmitināšanu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja viņa atbilst vienai no šādām prasībām:
* persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs;
* personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

Krīzes centri

Rīgas pašvaldības krīzes centra pakalpojums
Sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija krīzes situācijā nonākušām personām

UZMANĪBU!!!

Ja nepieciešams Rīgas bērnu ievietot krīzes centrā, tad lūgums sazināties ar Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību “Krīzes centrs” pa diennakts tālruni 28855596, 67848107, lai vienotos par institūciju bērnam.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra Krīzes centrs bērniem

Pakalpojums tiek nodrošināts bērniem no 1.5 līdz 18 gadu vecumam
(30 uzturēšanās vietas)

Maskavas iela 180 B Rīga, LV - 1019

 

Vadītāja

Anita Veretjanova

Anita.Veretjanova@riga.lv

 

 

Diennakts tālrunis/ diennakts uzņemšana:
28855596 67848107

Sociālie darbinieki:
67012149 67012147 67012118

Rīgas pašvaldības pirktie krīzes centra pakalpojumi
Sociālā institūcija, kurā tiek sniegta īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija krīzes situācijā nonākušām personām

"Latvijas Sarkanais Krusts" Krīzes centrs "Burtnieks"

Pakalpojums tiek nodrošināts ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem (51 vieta)

www.redcross.lv

Krīzes centra pakalpojumu Rīgas pašvaldības ģimenes ar bērniem un grūtniecēm var saņemt Talsu krīzes centrā
https://krizucentrs.lv/kontakti/
pakalpojuma sniegšanas adrese: “Zibeņi”, Ārlavas pag., Talsu novads
E-pasts: info@krizucentrs.lv
Diennakts tālrunis: 63291147

Burtnieku iela 37 (5 stāvs), Rīga,
LV - 1084

 

Vadītāja Ieva Antonsone

ieva.antonsone@redcross.lv

Diennakts tālrunis: 67202737 27338389

67202732 67202832

Biedrība “Sociālo pakalpojumu attīstības centrs” Krīzes centrs "Mīlgrāvis"

Pakalpojums tiek nodrošināts sievietēm ar bērniem un grūtniecēm (15 vietas)

www.krize.lv

Līdz 29.03.2021. jaunus klientus neuzņem!

Ezera iela 21, Rīga, LV - 1034

Vadītāja Inese Tentere

Diennakts kontakttālrunis: 67398383 (stacionārais),

65908100 (LMT) (darba dienās)

Rīgas pašvaldības pirktie konsultatīvā krīzes centra pakalpojumi
Institūcija, kurā tiek nodrošinātas klātienes sociālpsiholoģiskās individuālās un grupu konsultācijas, un diennakts krīzes tālruņa pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām

Biedrība "Skalbes"
www.skalbes.lv
Nodrošina diennakts krīzes tālruņa pakalpojumu krīzes situācijā nonākušām personām

 

Tērbatas iela 69, Rīga,
LV - 1001

 

Direktore Zane Avotiņa

skalbes@skalbes.lv

 

Krīzes telefons 67222922 (Lattelecom)

27722292 (Bite)

Informatīvais tālrunis (informācijas saņemšanai, pieprasīšanai):

24551700 katru darba dienu no plkst. 9.00 - 15.00

Nodibinājums "Centrs Dardedze"
www.centrsdardedze.lv
Nodrošina individuālās speciālistu konsultācijas bērniem un viņu ģimenei, kuri cietuši no vardarbīabs; Mazo bērnu vecāku informatīvi izglītojošās atbalsta grupas un „Bērnu emocionālās audzināšana” grupas vecākiem
Lai saņemtu minētos pakalpojumus personai vai tās pārstāvim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā

Cieceres iela 3a, Rīga,
LV - 1002

Valdes priekšsēdētājs

Mārtiņš Egle

info@centrsdardedze.lv

67600685 29556680