Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pie sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem.

Rīgā deklarētiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm tiek nodrošināti sekojoši sociālie pakalpojumi:

Aicinām iepazīties ar tabulu, kurā apkopotā veidā ir norādīti gan augstāk minētie pakalpojumi, gan citi pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kurus nodrošina Rīgas Sociālais dienests.

Valsts atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti

 

Pakalpojums, pakalpojuma sniedzējs Atbildīgā persona Adrese,
e-pasts, tālrunis
Individualizēta aprūpes mājās - vaučers

Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts"

Dace Augustiņa

dace.augustina@redcross.lv

Tālr. 29277279

SIA "CareLat"

Liene Logina

siacarelat@gmail.com

Tālr. 22124560

Nodibinājums "CARITAS LATVIJA"

Iluta Riekstiņa

iluta.riekstina@caritas.lv

Tālr.29226498

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”

Dace Ikauniece

dace@apeirons.lv

Tālr. 27902679

Biedrība “Svētā Jāņa palīdzība”

Linda Mortuzāne

gimenes.asistents@svjp.lv

Tālr. 27804244

 

SIA "Mājas aprūpe"

 

Judīte Kulačkovska

juditekulackovska@majasaprupe.lv

Tālr. 29855111

SIA "Pirmais Patronāžas Serviss" 

Larisa Zamotkin  info@dzivosim.lv Tālr. 26339324 

 Biedrība “Nepaliec viens” 

Elīna Augustinoviča  ea@nepaliecviens.lv Tālr.26191333 

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēja veidā

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" Valda Ozoliņa

valda.ozolina@samariesi.lv

Tālr. 29264584

SIA "Mājas aprūpe"

Judīte Kulačkovska

juditekulackovska@majasaprupe.lv

Tālr. 29855111

Biedrība “Svētā Jāņa palīdzība” Ilze Deksne

aprupe@svjp.inbox.lv

Tālr. 22026773

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Agija Saukuma Agija.saukuma@redcross.lv

SIA "Pirmais Patronāžas Serviss"

Larisa Zamotkin

info@dzivosim.lv

Tālr. 26339324


AS “Aprūpes birojs”

Kristīne Vasiļevska

 Kristine.vasilevska@aprupes-birojs.lv

Tālr. 29838890

Atelpas brīdis

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem "Atelpas brīdis" (līdz 45 dienām gadā)

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca novietne "Gaiļezers"

www.bkus.lv

Sociālā pakalpojuma dienesta vadītāja Ingrīda Gailīte

Juglas iela 20

ingrida.gailite@bkus.lv

Tālr. 26532780

Sociālās rehabilitācijas programmas

Sociālās rehabilitācijas un apmācības pakalpojums bērniem ar kustību traucējumiem

Biedrība "Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem"

www.kustibutraucejumi.lv

Valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne

 

Varžu iela 3

info@kustibutraucejumi.lv

Tālr. 29460606

Agrīnās korekcija apmācības pakalpojums "Portidža" bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm

Biedrība "Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija"

Facebook lapa

Vadītāja Ineta
Kursiete

 

Tērbatas iela 42/44-1

Tālr. 29666158

Agrīnās intervences programma bērniem ar garīgās attīstības un uzvedības traucējumiem un viņu ģimenēm

Biedrība “Autisma centrs“

Atbildīgā persona Zane Kronberga 

Jeruzalemes iela 2/4

29104918 (adminstrators)

Socializācijas grupas bērniem ar autiskā spektra traucējumiem 

Biedrība "Nepaliec viens"

www.nepaliecviens.lv

Programmas vadītāja Diāna Mekša

Daudzfunkcionālais centrs "Solis augšup"

Mārupes iela 14A

dm@nepaliecviens.lv

Tālr. 26394426

Nodibinājums "Caritas Latvia"

Līna Dančauska

27729084

lina.dancauska@caritas.lv

 Nodibinājums "Latvijas Bērnu atbalsta fonds"  Elīna Lejiņa - Kairiša  

23117117

elina@lbaf.lv

Atbalsta personas pakalpojums

 Biedrība “Nepaliec viens”

Diāna Mekša

dm@nepaliecviens.lv

Tālr.26394426

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”Dace Augustiņa dace.augustina@redcross.lv

Tālr. 29277279

Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”Dace Ikauniece

dace@apeirons.lv

Tālr.27902679

Nodibinājums “Caritas misija”Iluta Samsonova

Iluta.samsonova@caritas.lv

Tālr. 25416271

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CareLat”

Liene Logina

Liene.logina@carelat.lv

Tālr.22124560

Individuālās sociālās rehabilitācijas programma

Biedrība “Nepaliec viens”

Diāna Mekša

Mārupes iela 14

Adm@nepaliecviens.lv

Tālr. 26394426

SIA “ABA Baltija”Anna Morozova

Slokas iela 42a

abacentrs@inbox.lv

Tālr. 27014834

Nodibinājums “Caritas Latvija”Līna Dančauska

O.Vācieša iela 6

lina.dancauska@caritas.lv

Tālr. 27018868

SIA Terapijas centrs “Skaņas un mūzika”

Evija Rolle- Kupliņa  

terapijascentrs@inbox.lv

26489329

Dienas aprūpes centri

“Mēs esam līdzās”

Biedrība “Rehabilitācijas centrs “Mēs esam līdzās””

http://mel.lv/

Valdes priekšsēdētāja Andra Greitāne

 

Lēdmanes iela 2

rehab@inbox.lv

Tālr. 29514536

"Saulessvece"

Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība

Pakalpojums tiek nodrošināts tikai vasaras mēnešos

Direktore Melānija Grundšteina -Gruzdiņa

Cēsu iela 8

svjp@apollo.lv

Tālr.67133044

Psihologa pakalpojumi

Psihologa pakalpojumi ģimenēm ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Ilze Reinfelde

Lāčplēša iela 27-9

Tālr. 29102920