Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem

Dienas centrs bezpajumtniekiem un citām maznodrošinātajām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas patversmes Dienas centrs
Katoļu iela 57,
Rīga, LV – 1003
Dežuranta tālrunis darba laikā: 67181663

Saziņai
Klientiem uzturēšanās Dienas centrā (DC) no plkst. 9.00 līdz plkst.16.45
Darbinieku darba laiks:
Pirmdiena – piektdiena no plkst. 8.30 – 17.00
Pirmssvētku dienās darba laiks saīsināts par 2 stundām

Apmeklētāju pieņemšana:
Vecākais sociālais darbinieks pieņem pirmdienās no plkst. 14.00 – 16.00 ; trešdienās no plkst. 9.00 – 11.00
Nosūtījumus reģistrē darba dienās no plkst. 10.00 – 12.00 un no plkst. 13.30 – 14.30. Piektdienās 10.00- 12.00
Sociālo darbinieku konsultācijas darba dienās no plkst. 10.00 – 13.00 un no plkst. 14.00 – 16.00.
Psihologs konsultē pirmdien, trešdien no plkst. 10.00 – 15.00 pēc iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties var personīgi vai zvanot pa tālruni 67181670

Tuvākā sabiedriskā transporta pieturvieta “Katoļu iela”
Sabiedriskais transports virzienā uz un no Rīgas centra
Trolejbuss: 15. maršruts
Tramvajs: 3., 7., 9. maršruti

Rīgas patversmes Dienas centrs darbojas no 2009. gada maija, kā Rīgas patversmes struktūrvienība. Dienas centrā Rīgas patversmju klienti var uzturēties darba dienās no 9.00 – 16.45 drošā vidē (visas nedēļas dienas no novembra līdz martam); saņemt dažādas konsultācijas (sociālais darbinieks, psihologs), saņemt centra sniegtos pakalpojumus, izmantot bibliotēku, internetu, piedalīties organizētājās aktivitātēs. Personas DC ierodas labprātīgi. Alkohola un apreibinošu vielu ietekmē esošas personas netiek ielaistas!
Struktūrvienība Dienas centrs nodrošina, iespēju patversmju klientiem uzturēties drošā vidē dienas laikā, saņemt sociālā darbinieka konsultāciju, primārus pakalpojumus (duša, dezinfekcija, iespēju robežās drēbju nomaiņa).
Klientus institūcijā uzņem, pamatojoties uz patversmes/sociālā dienesta sociālo darbinieku izsniegtu Nosūtījumu Dienas centra pakalpojumu saņemšanai.

Sociālā pakalpojuma mērķis:
1. Nodrošināt iespēju atrasties telpās dienas laikā.
2. Nodrošināt informāciju par sociālās palīdzības saņemšanas iespējām.
3. Primārus pakalpojumus.

Sociālā pakalpojuma saturs:
Atbalsts klienta sociālo problēmu risināšanā.
Atbalsts sociālo prasmju un iemaņu uzturēšanā.
Dušas pakalpojums( higiēnas līdzekļi nav iekļauti).
Veļas mazgāšanas pakalpojums (mazgāšanas līdzekļi nav iekļauti).
Dezinfekcijas pakalpojums.
Dzimumam un gadalaikam piemērotu apavu, apģērba, nodrošināšana iespēju robežās.
Lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Dienas centra humānās palīdzības punkts pieņem ziedojumus (tīru apģērbu, apavus). Ziedojumu iespējams pieteikt pa tālruni  67181667 (plkst. 9.00 – 16.00), nogādāt personīgi Katoļu ielā 57. Kontakttālrunis dežurants 67181663 .

Dienas centra pakalpojumus nodrošina Rīgas patversme, kura ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta pakļautības iestāde, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina īslaicīgu patvērumu, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus, kā arī veic klaidonības un bezpajumtniecības novēršanas preventīvus pasākumus Rīgā.

Rīgas patversmes Dienas centrs nodrošina klientiem sekojošus pakalpojumus:
iespēju klientiem uzturēties Dienas centrā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.45;
sociālā darba speciālistu un psihologa pakalpojumus;
izglītojošas un sociālās rehabilitācijas nodarbības;
ģimenes ārsta pakalpojumus primārās veselības aprūpes līmenī reģistrētiem klientiem;
klientu vajadzībām pielāgotas sanitārās telpas ar tualeti;
dušu (higiēnas līdzekļi jāgādā pašiem);
dezinfekcijas pakalpojumus;
veļas mazgāšanas pakalpojumu atbilstoši līgumam starp klientu un Dienas centru (mazgāšanas līdzekļi jāgādā pašiem).
Lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumus, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai. Dienas centra pakalpojumu saņemšanai darbspējīgiem klientiem jāveic līdzdarbības pienākumi!
Dienas centrā darbojas noliktavas-humānās palīdzības punkts.
Atsevišķā telpā var skatīties televīzijas pārraides, kā arī piedalīties tematiskajās odarbībās.
Dienas centrs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Ar Rīgas Centrālās bibliotēkas atbalstu darbojas grāmatu izsniegšanas punkts, kā arī nodrošināta interneta pieeja.

Amats Vārds,uzvārds Tālrunis Mob.tālr. Kabinets
DIENAS CENTRS (Katoļu iela 57)
DEŽURANTS 67181663 104.kab. (1.stāvs)
Rīgas patversmes sociālais darbinieks (pieņem personas, kuras vēlas izmantot patversmes pakalpojumus) 67181672 117.kab.
Dienas centra vadītāja 67181667 25498061 214.kab. (2.stāvs)
Sociālais darbinieks (konsultācijas) 67181666 213.kab.
Sociālais darbinieks (nosūtījuma reģistrācija) 67181668 215.kab.
Sociālais darbinieks (konsultācijas) 67181669 212.kab.
Psihologs 67181670 217.kab.
Ģimenes ārsts 67181664 304.kab. (3.stāvs)
Bibliotekārs 67181671 305.kab.
MOBILĀ BRIGĀDE (Katoļu iela 57)
Mobilā brigāde (MB) 27023550

Personām ar kustību traucējumiem ir pieejams lifts.

————————————————————————————————————————–

Rīgas patversmes ģimenes ārsts pieņem pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni: 67181664.
Vairāk par ģimenes ārsta prakses darba laiku lasīt Nacionālā veselības dienesta mājas lapas sadaļā: Veselības aprūpes pakalpojumi/Ģimenes ārsti/Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām/Rīgas reģiona ģimenes ārsti un meklētājā jāieraksta Ilze Pozņaka. Mājas lapa: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/gimenes-arsti-atbilstosi-teritorijam
Ģimenes ārsta praksē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Ārpus ārsta prakses darba laikā ir iespējams vērsties:
pie dežūrārsta (https://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/dezurarsti-arpus-gimenes-arstu-darba-laika).
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis:66016001;darba dienās no plkst. 17.00 vakarā līdz 8.00 rītā, bet brīvdienās visu diennakti!
Neatliekamā medicīniskā palīdzība113, 112. Mājas lapa: https://www.nmpd.gov.lv
Visu informāciju par ģimenes ārstiem, dežūrārstiem un slimnīcu uzņemšanas nodaļām var saņemt zvanot darba dienās pa  Nacionālā veselības dienesta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 8000 1234 un Nacionālā veselības dienesta mājas lapa: mnvd.gov.lv .