Rīgas sociālās aprūpes centri strādā pastiprinātas drošības apstākļos

Ilgstošas sociālās aprūpes centru ( turpmāk – SAC) pakalpojumu 2020. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem nodrošina 3 pašvaldības iestādes:

Rīgas SAC „Gaiļezers” (400 vietas) ;

Rīgas SAC „Mežciems” (263 vietas) ;

Rīgas SAC „Stella Maris” (116 vietas).

2. aprīlī RSAC “Stella maris” klientei tika konstatēta COVID-19 saslimšana, viņa ārstējas Latvijas Infektoloģijas centrā.
Šobrīd SAC “Stella maris” visiem klientiem tiek nodrošināta aprūpe paaugstinātas drošības apstākļos.

SAC “Mezčiems”, “Gaiļezers” un ‘Stella maris” epidemiloģiskās drošības uzturēšanai ir jau vairāk kā mēnesi izsludināta karantīna klientu veselības aizsardzībai, tiek veikti vairāki sekojoši papildus drošības pasākumi:

Uzsākta klientu ēdināšana istabiņās staigājošajiem klientiem, kuri gāja ēst uz koplietošanas ēdamtelpu.

Kā darbiniekiem tā SAC iemītniekiem regulāri tiek stāstīts par personīgās higiēnas un profilakses pasākumiem.

SAC ir izveidota sistēma klientu izolēšanai, atgriežoties no ārstniecības iestādes, iekārtotas atsevišķas telpas klientu izolācijai.

Uzsākot darbu katrs darbinieks ar parakstu apliecina, ka nav bijis kontaktā ar COVID-19 slimu personu un nav saslimšanas pazīmju. Darbiniekiem uzsākot darbu tiek mērīta temperatūra ar bezkontakta termometru. Pasūtīti papildus dezinfekcijas līdzekļi, mazgājamie līdzekļi un individuālie aizsardzības līdzekļi – vienreizējie halāti, maskas, respiratori, vienreizlietojamās bikses, priekšauti, cepures, cimdi.

Pastiprināti tiek veikta telpu uzkopšana, vēdināšana, kvarcošana.

SAC netiek ielaistas trešās personas, nenotiek pasākumi plaši apmeklētie, bet notiek individuālās nodarbības vai nelielās grupās ievērojot distanci.

Atbilstoši SPKC izstrādātajām vadlīnijām, veikta klientu pārvietošana divvietīgajās istabās, izvietojot klientus pēc iespējas tālāk vienu no otra (lai izslēgtu izvietojumu klienta galva pret galvu).

Rapildus darbiniekiem izvietotas infografikas – par sejas masku pareizu lietošanu, par pareizu roku mazgāšanu un dezinfekciju, par pietiekama šķidruma uzņemšanu, par distances ievērošanu, par darbu stresa apstākļos.

Izvietoti papildus atpūtas soli Centra iekšpagalmā, lai nodrošinātu klientu distancēšanos un pilnvērtīgu atpūtu svaigā gaisā.

Rīgas domes Labklājības departaments ir apzinājis situāciju, kā šobrīd notiek komunikācija starp sociālās aprūpes centru iemītniekiem un viņu tuviniekiem karantīnas laikā, lai vecāka gada gājuma cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams, saņemtu jaunus 26 mobilos tālruņus atbilstoši senioru vajadzībām – ērti lietojamus un ar lielām pogām.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv. Rīgas domes Labklājības departamenta aktualitātēm var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook
profilā www.facebook.com/labklajibasdepartaments