Bezmaksas informatīvais tālrunis

Zvanot pa Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, Rīgas iedzīvotāji var saņemt informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā.

Bezmaksas informatīvā tālruņa darba laiki:
Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.

Brīdinām, ka lielā zvanītāju skaita dēļ savienojumu ar operatoru atsevišķos gadījumos var gaidīt līdz pat 10 minūtēm! Aicinām izturēties ar sapratni!

Informējam, ka klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanai sarunas tiek ierakstītas.

Aicinām iedzīvotājus zvanīt uz tālruņa numuru 80005055 TIKAI, lai uzdotu jautājumus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem (piemēram, par Rīgas Sociālā dienesta sniegto atbalstu, trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, GMI, aprūpi mājās, dzīvokļa pabalstu, siltā ēdiena izsniegšanas vietām, pārtikas pakām utt.)! Ja jautājumi nav saistīti ar sociālo atbalstu (informācija par VSAA, VID utt.), tad aicinām zvanīt uz konkrētās iestādes kontakttālruni un neaizņemt telefona līniju!

Lai uzdotu jautājumus par sociālo atbalstu, Jūs tāpat arī varat sazināties ar savai dzīvesvietai tuvāko Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru

Aicinām arī meklēt Jūs interesējošo informāciju Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv vai Rīgas domes informatīvajā portālā: riga.lv. Par sabiedrības veselības jautājumiem veseligsridzinieks.lv.