Labklājības departaments Eiropas Sociālā tīkla darba grupā prezentē labo praksi par sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu integrāciju sociālajās mājās

Pagājušajā nedēļā, 3. aprīlī, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks, Mārtiņš Moors piedalījās Eiropas Sociālā tīkla (angl. Europe Social Network, www.esn-eu.org) rīkotajā vebinārā jeb seminārā interneta vidē par pilsētas sociālo pakalpojumu lomu integrācijas un ilgtspējības stratēģiju attīstībā, kurā prezentēja Rīgas pilsētas pašvaldības labo praksi par sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu integrāciju sociālo dzīvojamo māju kompleksā Imantas 8.līnijā.

Šajā kompleksā ir gandrīz 300 sociālie dzīvokļi, Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālais centrs, kopienas centrs, grupu dzīvoklis un dienas aprūpes centrs personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kā arī veselības centrs. Sociālo pakalpojumu integrēšanu jaunajās sociālo dzīvojamo māju ēkās Rīgas pašvaldība īsteno jau no 2007. gada. Līdzīgu integrētu modeli 2020. gadā plānots atkārtoti ieviest trijās jaunuzceltajās sociālo dzīvokļu mājās Bolderājā, Mežrozīšu ielā 43, papildus sociālajiem un servisa dzīvokļiem ēkās izvietojot arī divus ģimeniskā tipa dzīvokļus bērniem no sociālās aprūpes institūcijām, grupu dzīvokli mātēm ar bērniem un kompleksa atbalsta vajadzībām, kopienas centru, kā arī veselības centru. Šādu integrētas prakses piemēru atzinīgi novērtēja šī tīkla dalībnieki.

Eiropas Sociālais tīkls (ESN) ir izveidojis darba grupu saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, kuru pasaules līderi pieņēma 2015. gadā. Tā ir plaša un universāla politikas programma, kuras mērķis ir palīdzēt dalībvalstīm pārveidot savu pieeju, lai panāktu iekļaujošu, uz cilvēkiem vērstu un ilgtspējīgu attīstību, kurā neviens nav atstāts novārtā.

ESN darba grupas mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgas attīstas mērķu īstenošanas progresu, koncentrējoties uz sociālo integrāciju. Šī bija trešā darba grupas tikšanās reize, bet, ņemot vērā infekcijas Covid-19 izplatību visā pasaulē, šoreiz tikšanās notika attālināti.

Eiropas Sociālajā tīklā ir apvienoti dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji Eiropā, kuri veido, pārvalda un īsteno sociālos pakalpojumus. ESN ir izveidots, lai apgūtu inovatīvus risinājumus un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti. Rīgas domes Labklājības departaments piedalās tīkla pasākumos kopš 2013. gada.

Informāciju sagatavoja RD Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, tālrunis 67105925, e-pasts:
linda.sausa@riga.lv.