• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Par mums
  • Informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām