• RDLD - LV
  • DEPARTAMENTS
  • Par mums
  • Informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par Rīgas domes Labklājības departamenta amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru sadalījumā pa amatu grupām (lasīt vairāk).

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem institūcijā (lasīt vairāk).

Publicēšanas kārtību nosaka: 2016.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”(lasīt vairāk).