2024

UZMANĪBU! Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs "Krasts" atrodas jaunās telpās01.02.2024 14:24

No 19.02.2024. Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs "Krasts" atrodas jaunās telpās – Daugavpils ielā 31.