UZMANĪBU! Rīgas Sociālais dienests turpina apkalpot klientus tikai pēc iepriekšējā pieraksta

Rīgas Sociālais dienests ( turpmāk – RSD) turpina klientu pieņemšanu klātienē TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni. Jāzvana uz sev tuvāko RSD teritoriālo centru informatoram, kura tālruni var uzzināt apmeklējot RD Labklājības departamenta mājas lapu ld.riga.lv sadaļu Rīgas Sociālais dienests/Rajona nodaļas, kā arī zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Klienti RSD telpās tiks ielaisti tikai pieraksta kārtībā, un lūgums ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms pieraksta. Tāpat aicinām klientus uz pieņemšanu ierasties sejas maskā, un jau laicīgi mājās sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai dienestā, līdzi noteikti ir jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei, eID kartei).

Dokumentus joprojām var iesniegt arī attālināti. Iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un personas pašrocīgi parakstīts, var atstāt dokumentu kastēs, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā.

Tāpat iesniegumu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt soc@riga.lv vai izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv. Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā. Nepieciešamības gadījumā iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: pirmdienā no plkst. 9.00-17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienā no plkst. 9.00-16.00, piektdienās no plkst. 9.00- 12.00.

Rīgas Sociālā dienesta dienas centros un kopienas centrā radošās aktivitātes notiek mazās grupās un ar pārtraukumiem telpu vēdināšanai un dezinfekcijai. Sava dalība mazajās grupās ir jāpiesaka iepriekš pa telefonu dienas centru sociālajiem darbiniekiem. Kustību aktivitātes iespēju robežās notiek ārā. Aicinām iepazīties ar aktuālo aktivitāšu grafiku, sazinoties ar savai dzīvesvietai tuvāko dienas centru vai aplūkojot mājaslapu ld.riga.lv sadaļu Rīgas Sociālais dienests/Dienas centri un kopienas centrs.

Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt RSD klātienē. Jau iepriekš paldies par sapratni!

Ar plašāku informāciju par Rīgas pašvaldībā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī par Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros apkalpojamo teritoriju ielām, iestāžu atrašanās adresēm, dienas centru, informatoru tālruņiem un sniegto pakalpojumu veidiem var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv. Plašāku informāciju iespējams iegūt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.