Uz pirmo šā gada sēdi sanāks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome

2020. gada 9. janvārī plkst. 11.00 uz darba sēdi Rīgas domē (Rātslaukumā 1, Portretu zālē) sanāks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (turpmāk – Padome), kuru vada RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Baiba Rozentāle.

Padomes sēdē tiek izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu. Padomes sastāvā darbojas RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, RD Labklājības departamenta direktore un Sociālās pārvaldes priekšnieks, kā arī 33 padomē iesaistījušies NVO vadītāji vai deleģēti pārstāvji. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.

Šī gada pirmajā Padomes sēdē tiks pārrunāti iepriekšējā sēdē izvirzītie jautājumi, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors informēs par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētas pašvaldībā 2020.gadā, kā arī tiks pārrunāts jautājums par vadlīnijām servisa dzīvokļu projektēšanai un citas aktualitātes.

Informācija par Padomi pieejama internetā: www.ld.riga.lv sadaļā “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.

Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padomes sēdes ir atklātas, un masu mediju pārstāvji laipni aicināti atspoguļot Padomes sēdes darbu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts: lita.brice@riga.lv.