Uz laiku slēgts Dienas centrs Katoļu ielā 57

No 2021. gada 4. janvāra uz nenoteiktu laiku pakalpojumu sniegšana pārtraukta Rīgas patversmes dienas centrā bezpajumtniekiem Katoļu ielā 57. Dienas centrā šobrīd ir organizēta patversmes pakalpojuma sniegšana biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” patversmes klientiem ar alkohola atkarībām un kurām noteikts pozitīvs Covid-19.

Šobrīd Katoļu ielas 57 telpās nodrošināta uzturēšanās 27 klientiem, bet pēc nepieciešamības vietu skaits var tikt palielināts.

Ik dienu maiņās strādā 5 speciālisti: aprūpētājs, medmāsa, divas apkopējas, noliktavas pārzinis. Kārtību telpās nodrošinās zemessargi, bet ārpusē apsardzi nodrošinās Rīgas pašvaldības policija. Visi darbinieki ir nodrošināti ar aizsargtērpiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Darbs patversmē notiek, ievērojot stingrus epidemioloģiskās drošības noteikumus.

Sociālā darba speciālistu konsultācijas dienas centra Katoļu ielā 57 apmeklētāji turpmāk var saņemt uz vietas patversmēs. Tāpat patversmēs ir nodrošināti dušas pakalpojumi un apģērbu izsniegšana. Ģimenes ārste I.Pozņaka, kura līdz šim pieņēma pacientus Katoļu ielā 57, ir sazvanāma darba dienās pa tālruni: 67181664; 26444236.