Uz kārtējo darba sēdi sanāks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome

2020. gada 15. decembrī plkst.11.00 uz darba sēdi attālināti- skype saziņas vietnē, sanāks Personu ar invaliditāti nevalstisko organizāciju konsultatīvā padome (turpmāk – Padome), kuru vada RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Pirmā sēde notika 2020. gadā 9. janvārī, pēc tam sēde tika pārceltas uz nenoteiktu laiku saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī un Rīgas domes deputātu maiņu.
Padomes sēdēs tiek izskatīti personām ar invaliditāti Rīgā aktuāli jautājumi – par sabiedrisko transportu, par vides pieejamību, par iespējamiem atvieglojumiem personām ar invaliditāti, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu. Padomes sastāvā darbojas RD Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, RD Labklājības departamenta direktore un Sociālās pārvaldes priekšnieks, kā arī 29 padomē iesaistījušies NVO vadītāji vai deleģēti pārstāvji. Aktualizēto jautājumu izskatīšanā un risināšanā tiek iesaistītas atbildīgās Rīgas domes struktūrvienības. Vairāki padomē izskatītie jautājumi bijuši aktuāli ne tikai Rīgas pašvaldībā dzīvojošām personām ar invaliditāti, bet arī personām ar invaliditāti visā valstī. Šādu jautājumu izskatīšanai tiek pieaicināti pārstāvji no atbildīgajām valsts pārvaldes iestādēm.
Šodien Padomes sēde sāksies iepazīstoties ar jaunajiem padomes locekļiem (motivācija, mērķi, u.c.). Padomē darbosies 8 dažādu Rīgas domes frakciju deputāti.
Par iepriekšējās Padomes sēdes lēmumu izpildi informēs RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas nodaļas Sociālo pakalpojumu sektora pilngadīgām personām galvenā speciāliste – eksperte Zenta Čevere. Par nākotnes vīziju personu ar invaliditāti vajadzībām piemērotu pašvaldības mājokļu nodrošināšanā stāstīs Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldes priekšniece Mārīte Javorska un Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Viesturs Kleinbergs.
Par biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” (turpmāk – Biedrība) īstenoto projektu “Darbs nevar būt privilēģija” un tā rezultātiem. Gūtās atziņas par cilvēku ar intelektuālās attīstības traucējumiem nodarbinātības vajadzībām, vīziju un iespējām. Ar prezentāciju uzstāsies Biedrības
valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis.
Informācija par Padomi pieejama internetā: www.ld.riga.lv sadaļā “Personu ar invaliditāti NVO konsultatīvā padome”.