Svarīga informācija par valsts finansētā asistenta pakalpojuma nodrošināšanu

Rīgas Sociālā dienesta Asistentu pakalpojuma administrēšanas nodaļa informē, ka ārkārtas situācija valstī noteikta no 09.11.2020. līdz 11.01.2021.

Lai saņemtu samaksu par asistenta pakalpojuma sniegšanu,
atskaites par asistenta pakalpojumu IR jāiesniedz
un atskaitē jānorāda izmantoto stundu skaits!

Par asistenta pakalpojuma sniegšanu novembra mēnesī:
• līdz 08.decembrim atskaitēs jānorāda aktivitātes, kuras izmantotas atbilstoši piešķirtajam mērķim, pievienojot apliecinājumus, saskaņā ar līgumu.
• sākot ar 09.decembri klientam nedēļas ietvaros piešķirtās stundas var izmantot un atskaitēs norādīt pie 7.aktivitātes brīvajam laikam, ja tās nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim.

Asistenta pārskatus, kā arī iesniegumus par pakalpojuma piešķiršanu joprojām aicinām
iesniegt attālināti:
• ievietojot tos dokumentu kastēs, kas atrodas pie katras Rīgas Sociālā dienesta Asistentu nodaļas;
• parakstot ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt
soc@riga.lv• izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā
www.latvija.lv. Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis. Iesniedzot Asistenta pārskatu, to pievieno kā atsevišķu failu.

Transporta izdevumi netiek apmaksāti, ja pakalpojums izmantots pie 7. aktivitātes.
Atgādinām, ka veicot asistenta pienākumus un saņemot atlīdzību par asistenta pakalpojumu veikšanu, Jums nebūs iespēja saņemt darbnespējas, kā arī bezdarbnieka pabalstu.
Atgādinām, ka Rīgas Sociālais dienests no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā. Atskaites, kas sūtītas uz dienesta vai darbinieka e-pastu netiks pieņemtas.

Klientu pieņemšana klātienē ārkārtējās situācijas laikā
nenotiek
, tāpēc aicinām sazināties telefoniski ar
tuvāko RSD teritoriālo centru:
• Vidrižu iela 1a – 67037899, 67105527, 67105422
• Baldones iela 2 – 67012356, 67037065, 67105674
• Mazā Lubānas iela 8 – 67037968, 67012660, 67105162

Klienti RSD telpās tiks ielaisti tikai pieraksta kārtībā, un lūgums ierasties ne ātrāk kā 5 minūtes pirms pieraksta. Aicinām klientus jau laicīgi mājās sagatavot visus nepieciešamos dokumentus iesniegšanai dienestā, līdzi noteikti ir jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai eID kartei). Darbs Rīgas Sociālajā dienestā notiks, ievērojot fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Apmeklētājus aicinām ievērot epidemioloģiskās drošības prasības – sejas aizsegs, roku dezinfekcija, distances ievērošana. Aicinām ikvienu izvērtēt nepieciešamību apmeklēt RSD klātienē. Jau iepriekš paldies par sapratni!