Stāsts par Rīgas labās prakses piemēru pasaules līmenī

Ir iespēja iepazīties ar visiem 53 (ieskaitot arī RD Labklājības departamenta) labās prakses piemēriem – video materiāliem, kas tika iesniegti Milānas Pilsētu pārtikas politikas pakta (MUFPP) īpašajam šī gada pasākumam “Milānas pakts stāsta” (“Milan Pact Talks”):

RD Labklājības departamenta iesniegtais video skatāms ar Nr.46!!!

Rīgas domes Labklājības departaments sagatavoja un iesniedza pasākumam “Milan Pact Awards” video angļu valodā par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu mazaizsargāto ģimeņu bērniem, tai skaitā skolēniem, pārtikas iegādei COVID-19 ārkārtas situācijas laikā.

Par video saturu – Milānas Pilsētu pārtikas pakts 2020: pārtikas kartes bērniem un skolēniem

Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks stāsta, ka šī video materiāla mērķis ir dalīties ar pieredzi par to, kādu atbalstu pavasarī Rīgas pilsētas pašvaldība sniedza mazaizsargāto ģimeņu bērniem COVID-19 pandēmijas ārkārtējās situācijas laikā. Latvijas galvaspilsētā Rīgā ar 627
000 iedzīvotājiem bija vislielākā koronovīrusa izplatībā Latvijā.

Trīs bērnu māmiņa stāsta, ka viņas bērni līdz COVID-19 pandēmijas sākumam apmeklēja bērnudārzu un skolu Rīgā, saņemot arī bezmaksas pusdienas, kas nodrošināja veselīgu uzturu. Sākoties ārkārtējai situācijai, viņa bija priecīga uzzināt, ka Rīgas pašvaldībai ir risinājums mazaizsargāto ģimeņu atbalstam, kas stājās spēkā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanas brīdi Latvijā – saņemt bezmaksas karti pārtikas preču iegādei.
Lai saņemtu karti, vajadzēja reģistrēties atbalsta saņemšanai Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrā. Pēc reģistrācijas
elektroniskajā sistēmā dažu dienu laikā kurjers piegādāja pārtikas kartes katram bērnam ģimenē. Mamma uzsver to, cik ļoti liels atspaids ģimenei ir šāda karte, jo tā sniedz iespēju iegādāties pārtikas produktus atbilstoši ģimenes vajadzībām, lai nodrošinātu veselīgu un daudzveidīgu uzturu un svaigus produktus. Viņa atzīst, ka kartes izmantošana ir ļoti ērta un vienkārša. Apmeklējot veikalu, nepieciešams vien izvēlēties
produktus atbilstoši nepieciešamībai
un veikt maksājumu ar šo priekšapmaksas karti,
jo pašvaldība reizi mēnesī ieskaita līdzekļus kartes kontā. Kartes derīguma termiņš ir 2020. gada decembris.

Nobeigumā Mārtiņš Moors sniedz informāciju par to, ka COVID-19 ārkārtējās situācijas laikā Rīgas pašvaldība nodrošināja pārtikas kartes 16
000 bērniem un skolēniem, piešķirot finansējumu no Rīgas pašvaldības budžeta līdzekļiem apmēram 1 miljona eiro apmērā. Viņš arī izklāsta galvenos
ieguvumus un secinājumus, izvēloties izsniegt pārtikas kartes. Pirmkārt, svarīgi, lai pašvaldībā būtu izstrādāta mazaizsargāto
ģimeņu datu bāze, kas ļauj ērti un ātri iegūtu informāciju par ģimenēm, kam ir nepieciešams atbalsts. Otrkārt, šādi tiek nodrošināts ātrs un mērķtiecīgs risinājums bez birokrātiskiem šķēršļiem atbalsta saņēmējiem, samazinot epidemioloģiskos riskus. M.Moors uzsver, ka Rīgā īstenotais atbalsts ārkārtējās situācijas laikā var kalpot kā labs piemērs ne tika Latvijā, bet arī Eiropā.

Informācijai:

2015. gada 15. oktobrī Rīga bija viena no 116 pilsētām, kuru pārstāvji parakstīja Milānas Pilsētu pārtikas politikas paktu (MUFPP) – līgumu ar apņemšanos attīstīt pārtikas politikas virzienus un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, kas ir iekļaujošas, elastīgas, drošas un daudzveidīgas, nodrošina veselīgu un pieejamu pārtiku visiem cilvēkiem, samazina atkritumus un saglabā bioloģisko daudzveidību, vienlaikus pielāgojoties klimata pārmaiņu ietekmei un mazinot to. Šobrīd MUFPP ir parakstījušas 210 pilsētas no visas pasaules. RD Labklājības departaments koordinē Rīgas pilsētas pašvaldības dalību MUFPP aktivitātēs. Viens no MUFPP darbības virzieniem ir veicināt pieredzes apmaiņu starp pilsētām ilgtspējīgas pārtikas politikas izstrādāšanā un ieviešanā, tāpēc katru gadu tiek rīkots konkurss “Milānas Pakta balva” (“Milan Pact Awards”), kurā tiek nominēti un apbalvoti labās prakses piemēri. Arī Rīgas pilsēta piedalās MUFPP aktivitātēs un 2016.gada Rīgas pilsēta saņēma īpašu atzinību konkursa nominācijā “Inovatīva pārtikas atkritumu pārstrāde”. Šogad, sakarā ar COVID-19 pandēmiju, ikgadējais konkurss tika aizstāts ar īpašu tiešsaistes pasākumu “Milānas pakts stāsta” (“Milan Pact Talks”), aicinot pilsētas iesniegt īsus video materiālus, lai dalītos ar labas prakses piemēriem saistībā ar pārtikas apriti pilsētās COVID-19 izplatības ierobežošanai: konkrētiem risinājumiem, lai atbildētu uz negaidītiem izaicinājumiem un radušās problēmām.