Stāsts par Rīgas labās prakses piemēru pasaules līmenī

Ir iespēja iepazīties ar visiem 53 (ieskaitot arī RD Labklājības departamenta) labās prakses piemēriem – video materiāliem, kas tika iesniegti Milānas Pilsētu pārtikas politikas pakta (MUFPP) īpašajam šī gada pasākumam “Milānas pakts stāsta” (“Milan Pact Talks”):

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6l9QxTc2dapRUyIZHJbBXo4oqy5nLzVJ

RD Labklājības departamenta iesniegtais video skatāms ar Nr.46 !!!

Rīgas domes Labklājības departaments sagatavoja un iesniedza pasākumam ” Milan Pact Awards” video par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu mazaizsargāto ģimeņu bērniem, tai skaitā skolēniem, pārtikas iegādei COVID-19 ārkārtas situācijas laikā.

Informācijai:
2015.gada 15.oktobrī Rīga bija viena no 116 pilsētām, kuru pārstāvji parakstīja Milānas Pilsētu pārtikas politikas paktu (MUFPP) – līgumu ar apņemšanos attīstīt pārtikas politikas virzienus un ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, kas ir iekļaujošas, elastīgas, drošas un daudzveidīgas, nodrošina veselīgu un pieejamu pārtiku visiem cilvēkiem, samazina atkritumus un saglabā bioloģisko daudzveidību, vienlaikus pielāgojoties klimata pārmaiņu ietekmei un mazinot to. Šobrīd MUFPP ir parakstījušas 210 pilsētas no visas pasaules. RD Labklājības departaments koordinē Rīgas pilsētas pašvaldības dalību MUFPP aktivitātēs.
Viens no MUFPP darbības virzieniem ir veicināt pieredzes apmaiņu starp pilsētām ilgtspējīgas pārtikas politikas izstrādāšanā un ieviešanā, tāpēc katru gadu tiek rīkots konkurss “Milānas Pakta balva” (“Milan Pact Awards”), kurā tiek nominēti un apbalvoti labās prakses piemēri. Arī Rīgas pilsēta piedalās MUFPP aktivitātēs un 2016.gada Rīgas pilsēta saņēma īpašu atzinību konkursa nominācijā “ Inovatīva pārtikas atkritumu pārstrāde”. Šogad, sakarā ar COVID -19 pandēmiju, ikgadējais konkurss tika aizstāts ar īpašu tiešsaistes pasākumu “Milānas pakts stāsta” (“Milan Pact Talks”), aicinot pilsētas iesniegt īsus video materiālus, lai dalītos ar labas prakses piemēriem saistībā ar pārtikas apriti pilsētās COVID-19 izplatības ierobežošanai: konkrētiem risinājumiem, lai atbildētu uz negaidītiem izaicinājumiem un radušās problēmām.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv. Rīgas domes Labklājības departamenta aktualitātēm var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook
profilā www.facebook.com/labklajibasdepartaments