Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” svin 45 gadu jubileju

Šodien, 3. novembrī, savu 45 gadu apstāvēšanas jubileju atzīmē Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”, Malienas ielā 3A.

Lai gan šogad izpaliek kopīga jubilejas svinēšana, taču svētku sajūta centrā neizpaliek. Iemītnieki saņēma kūkas gabaliņu, noskatījās jubilejai veltīto video un foto pārskatu no pašiem pirmssākumiem līdz mūsdienām, kā arī attālināti noklausījās sveicienus no Rīgas domes mēra Mārtiņa Staķa, Rīgas domes Labklājības departamenta direktores Irēnas Kondrātes un departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka Mārtiņa Moora. Visas dienas garumā sociālās aprūpes centrā uz monitoriem tiks pārraidīti gan sveicieni, gan jubilejas filma, gan sagatavotie atmiņu slaidi par vēsturi.

Rīgas domes priekšsēdētājs sacīja, ka radīt māju sajūtu institūcijā, padarīt tās iemītnieku ikdienu ne tikai aprūpētu un atbalstītu, bet arī interesantu un aktīvu,
ir patiess sirds darbs! Viņš teica paldies ikvienam darbiniekam, kuru dienas rit rūpēs par senioriem, bet, īpaši
tiem, kuru darba mūžs šajā iestādē
sniedzas četros gadu desmitos.

Rīgas domes Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte apsveikuma uzrunā norādīja, ka 45 gadi tas ir plaukuma un pilnbrieda laiks, un novēlēja gan darbiniekiem, gan iemītniekiem saulainu noskaņojumu un visiem stipru veselību.

Par apzinīgu, godprātīgu darbu, ieguldījumu iestādes attīstībā un ilggadīgu darbu darbinieki saņēma gan Rīgas domes, gan Rīgas domes Labklājības departamenta atzinības rakstus. Domes apbalvojumus saņēma trīs darbinieki, kuri strādā, var teikt, no pašiem pirmssākumiem – 44, 41 un 30 gadus, bet departaments apbalvoja vairākus darbiniekus, kuri centram ir uzticīgi 18 līdz 26 gadus.

Rīgas sociālās aprūpes centrs „Mežciems” savu darbību uzsāka 1975. gada 3. novembrī. No 2018. gada 4. aprīļa centru vada direktore Solvita Rudoviča. Pašlaik sociālās aprūpes centru “Mežciems” par savām mājām sauc 263 iemītnieki. Vidējais centrā dzīvojošo klientu vecums 82,1 gadi (73,6 vīriešiem un 84,4 sievietēm). Šis gads centrā ir īpašs arī ar to, ka tika svinētas arī klientu zelta kāzas. Darba procesā ir iesaistīti vairāk kā 100 darbinieki, starp tiem dažādu jomu sociālās rehabilitācijas, sociālās aprūpes un veselības aprūpes speciālisti.

Rīgas domes Labklājības departaments vēl, lai ikviens iemītnieks sociālās aprūpes centrā “Mežciems” tiek aprūpēts ar mīlestību, lai netrūkst dzīves spara iemītniekiem un darba spara kolektīvam, un visiem ir stipra veselība un pozitīvs skats uz dzīvi, īpaši šajā, nebūt ne vieglajā pandēmijas laikā!

Sociālā aprūpes centra sagatavoto jubilejas video var noskatīties jebkurš interesents: https://youtu.be/c91JbCkN8Gw.