Rīgas sociālā sistēma paplašina sniegto pakalpojumu skaitu

Mežrozīšu ielā 43 ir realizēts trīs savstarpēji saistītu sociālo dzīvojamo māju projekts. Ēku kompleksā bez sociālajiem un servisa dzīvokļiem atradīsies Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Bolderāja”, daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kurš ietver sevī dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem un dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām, sociālais pakalpojums vecākiem ar garīgās attīstības traucējumiem ar bērniem un Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība, kā arī SIA “Rīgas veselības centrs” filiāle “Bolderāja”.
Rīgas domes Labklājības departamenta pārraudzībā Mežrozīšu ielas ēku kompleksā būs šādi sociālie pakalpojumi:
Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Bolderāja”, kurš pārcelsies uz jaunajām telpām no Dolomīta ielas 1, Rīgā. Jaunajās teritoriālā centra telpās varēs vērsties Daugavgrīvas, Bolderājas u.c. tuvāko apkaimju iedzīvotāji, kuriem nepieciešamas konsultācijas, atbalsts un palīdzība sociālās situācijas risināšanā, t.sk., jautājumos par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām.
Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs, kurā dienas aprūpes centra pakalpojumu bērniem varēs saņemt līdz 25 bērniem un dienas centra pakalpojumu pilngadīgām personām līdz 50 personām dienā. Pakalpojuma ietvaros paredzēts bērniem sniegt nepieciešamo atbalstu un praktiskās iemaņas, kas vērstas uz bērna iekšējo resursu attīstīšanu, veicinot stabilu mācību ieradumu nostiprināšanu, sociālo un komunikācijas prasmju uzlabošanu, veiksmīgai sadarbībai ar vienaudžiem, integrācijai izglītības iestādē, kā arī ārpusskolas aktivitāšu iesaistē. Savukārt, pilngadīgām personām tiks sniegts nepieciešamais atbalsts sociālo prasmju saglabāšanā un attīstīšanā, sociālo kontaktu veidošanā, pašiniciatīvas veicināšanā, izglītošanās procesa veicināšanā un brīvā laika saturīgā pavadīšanā. Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs būs pieejams darba dienās un tajā būs iespēja iesaistīties dažādās sociālās, fiziskās un radošās aktivitātēs, atbalsta un pašpalīdzības grupās, saņemt speciālistu konsultācijas, izmazgāt veļu un vienkārši saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Sociālās rehabilitācijas programmas klientēm ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem ar izmitināšanas pakalpojumu varēs saņemt 4 klientes ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērni, primāri ar zīdaiņiem. Šī sociālās rehabilitācijas programma tiks nodrošināta, lai veicinātu personas sadzīves un sociālo prasmju, sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, dzīvot neatkarīgi ar atbalsta personu palīdzību, kā arī, lai mazinātu risku bērna nokļūšanai ārpus ģimenes aprūpē. Tiešā mērķauditorija: pilngadīgas personas (mātes) ar funkcionāliem traucējumiem t.i. garīga rakstura traucējumiem un viņu bērni vecumā līdz 3 gadiem (ieskaitot). Pakalpojums plānots katrai klientei 2 gadu garumā, kuru laikā būtu jāattīsta klientes prasmes līdz tādam līmenim, ka kliente ar atbalstu vai patstāvīgi spēj aprūpēt savu bērnu.
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība nodrošina ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem un jauniešiem, sniedz psihosociālu un informatīvu atbalstu dtruktūrvienībā 0dzīvojošo bērnu un jauniešu ģimenēm, sociālā riska grupu ģimenēm ar bērniem, kā arī veic preventīvo un psihosociālo darbu ar bērniem un jauniešiem pirms un pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas līdz 24 gadu vecumam. Plānots, ka Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā uzturēsies līdz 16 bērniem un jauniešiem, kuriem divos atsevišķos ģimenes tipa dzīvokļos tiks nodrošināta diennakts uzraudzība un viss nepieciešamais ikdienai un dzīvošanai.
SIA “Rīgas veselības centrs” filiāle “Bolderāja” pārcelsies uz mūsdienīgām un profesionāli aprīkotām telpām, jo šobrīd veselības centrs darbojas trīs adresēs: Kapteiņu ielā 7, Slimnīcas ielā 2 – 1a, Mežrozīšu ielā 22. Filiāle “Bolderāja” piedāvā dažādus medicīniskos pakalpojumus un plašas diagnostikas iespējas Bolderājas, Buļļu, Vakarbuļļu, Voleru un Krēmeru teritoriju iedzīvotājiem, kā arī ikvienam, kurš vēlas uzlabot savu veselību. Pakalpojumi tiek nodrošināti gan valsts kvotu ietvaros, gan par maksu. Filiāles galvenie darbības virzieni: ambulatorā palīdzība, t.sk. ģimenes ārstu un dežūrārstu pakalpojumi, plaša spektra speciālistu pieejamība, profilaktiskās apskates (t.sk. medicīniskās komisijas), diagnostiskie izmeklējumi, vakcinācija un procedūras. Jau šovasar filiālē plānots uzsākt multifunkcionāla fizikālās un rehabilitācijas medicīnas centra darbu gandrīz 1500 m² platībā.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv. Rīgas domes Labklājības departamenta aktualitātēm var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook
profilā www.facebook.com/labklajibasdepartaments