Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Bolderāja” uzsāk darbu jaunās telpās Mežrozīšu ielā 43

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs “Bolderāja” (turpmāk – RSD TC) no 18. jūnija uzsāk darbu tikko atklātajā ēku kompleksā Mežrozīšu ielā 43.

Teritoriālajā centrā ir nodrošinātas 20 darba vietas, kuras ir iekārtotas, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus. Telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Centrā strādā sociālie darbinieki, sociālā darba speciālisti ģimenēm ar bērniem, sociālā darba organizatori, sociālo pakalpojumu nodaļas darbinieki, kā arī informators. RSD TC “Bolderāja” aicina vērsties Daugavgrīvas, Bolderājas u.c. tuvāko apkaimju iedzīvotājus, kuriem nepieciešamas konsultācijas, atbalsts un palīdzība sociālās situācijas risināšanā, tai skaitā jautājumos par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas iespējām.

Atgādinām, ka klienti tiek pieņemti tikai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni. RSD TC “Bolderāja” informatora tālrunis pierakstam un uzziņām: 67037559. Klienti telpās tiek ielaisti tikai pieraksta kārtībā, tāpat obligāta prasība šobrīd ir uz pieņemšanu ierasties sejas aizsegā (maska, lakats, šalle).

Dokumentus joprojām var iesniegt arī attālināti, ja konkrētā pabalsta piešķiršanai nepieciešams iesniegt izdevumus apliecinošus dokumentus, tad tos kopā ar iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un personas pašrocīgi parakstīts, var atstāt dokumentu kastē, kas atrodas pie teritoriālā centra. RSD TC “Bolderāja” ik dienu dokumentu kastē tiek atstāti 30 iesniegumi, šī jaunā kārtība tika ievesta ārkārtējās situācijas laikā, un klienti to atzinuši par ļoti labu risinājumu, jo dokumentu kaste ir pieejama 24/7.

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Tāpat iesniegumu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, var iesniegt
soc@riga.lv
vai izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā
www.latvija.lv. Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā. Nepieciešamības gadījumā iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apstiprina iesniegumā minētos apstākļus.

Ar plašāku informāciju par Rīgas pašvaldībā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī par Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros apkalpojamo teritoriju ielām, iestāžu atrašanās adresēm, dienas centru, informatoru tālruņiem un sniegto pakalpojumu veidiem var iepazīties RD Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv. Plašāku informāciju iespējams iegūt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā:
www.facebook.com/labklajibasdepartaments.