Rīgas sociālā aprūpes centra “Stella maris” sociālā darbiniece Eva Kauliņa par juridisko jautājumu risināšanu ikdienā personām ar garīgā rakstura traucējumiem

Eva Kauliņa jau vairāk kā 2 gadus ir sociālā darbiniece Rīgas sociālajā aprūpes centrā “Stella maris” , ieguvusi divus maģistra grādus, ir arī neatkarīgā pētniece, piedalījusies konferencēs un ir vairāku publikāciju autore.
Juridisko jautājumu risināšana ikdienā ir sarežģītāka personām ar garīgā rakstura traucējumiem, neatkarīgi no viņu rīcībspējas. Šoreiz iepazīstinām ar viņas jaunāko rakstu : “Personu ar garīgā rakstura traucējumiem rīcībspējas juridiskie un citi aspekti”.
Raksts ir tapis saistībā ar autores darba pieredzi, kad personas ar garīgā rakstura traucējumiem, faktiski personas ar diagnozi – demence, saskaras ar juridiskā rakstura jautājumiem un nezina, un arī nevar zināt, kā rīkoties situācijās, kurās šie cilvēki atrodas. Vairāk lasīt šeit