Rīgas pašvaldība ar nevalstiskajām organizācijām vienojas par brīvprātīgā darba koordināciju

23. martā preses brīfingā RD Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte uzsvēra, ka Rīgas pašvaldība sniedz un ir gatava arī turpmāk nodrošināt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus rīdziniekiem, bet jāņem vērā, ka sociālo atbalstu jāorganizē mērķtiecīgi un ievērojot nosacījumus. Direktore atgādināja, ka sociālais darbinieks pirms vizītes vienmēr iepriekš sazināsies ar klientu un vienosies par apmeklējuma laiku. Aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām to ļoti rūpīgi pārdomāt, lai nekļūtu par krāpniecības upuri! Labāk pārrunājiet radušos situāciju ar saviem tuviniekiem pirms kaut kādu darbību veikšanas. Nelaidiet savā dzīvoklī nepiederošas personas, nekādā gadījumā neveiciet skaidras naudas darījumus un pārskaitījumus svešiniekiem.
Brīvprātīgo darbu koordināciju Rīgā nodrošinās biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Latvijas Samariešu apvienība”, kuras ir ilggadēji RD Labklājības departamenta sadarbības partneri un ar ilggadēju starptautisku pieredzi brīvprātīgā darba koordinēšanā. Rīgas pašvaldība ir radusi iespēju apmaksāt šīm organizācijām administrēšanas resursus. Abas organizācijas uzsvēra, ka visus brīvprātīgos pārbaudīs, slēgs līgumus, kuros būs atrunāta pakalpojuma sniegšana, tiks nodrošinātas atšķirības zīmes un precizētas citas organizatoriskas darbības (kā jau tas notiek arī šobrīd), bet galvenais, ka cilvēki, īpaši vecāka gada gājuma cilvēki, varēs uzticēties šiem cilvēkiem un organizācijas uzņemsies līdzatbildību.

Tos cilvēkus, ĪPAŠI SENIORUS, kuri atrodas pašizolācijā un kuriem nav neviena līdzcilvēka, kas varētu palīdzēt ar pārtikas produktu piegādi, kā arī brīvprātīgos, kas varētu piegādāt pārtikas produktus šiem cilvēkiem, aicinām sazināties ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” pa tālruni: 67336651 vai biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” pa tālruni: 26602002 vai diennakts tālruni 8898.

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” ģenerālsekretārs Uldis Līkops atzīmēja, ka šajā krīzes situācijā mēs visi kļūstam saliedētāki, un organizācija kā sniedza, tā sniegs visu sociālo atbalstu, jo ir lietas, ko nevar sniegt attālināti, tikai esot klātienē, piemēram, aprūpi mājās, ES pārtikas paku saņemšanu, kuru izsniegšanas skaits ir palielinājies, bet piegāde notiek visu laiku, tā, ka visiem to pietiks. U.Līkops aicināja: “Krīze tas ir pārbaudes laiks, būt visiem savstarpēji iecietīgiem, un strādājot kopā mēs ar situāciju tiksim galā”.
Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” direktors Andris Bērziņš arī norādīja, ka darbu turpina pārtikas banka “Paēdušai Latvijai”, kur rīdzinieki, kas nonākuši grūtībās var vērsties pēc palīdzības. Tāpat arī brīvprātīgie dosies palīdzēt tikai tad, ja cilvēks būs izteicis tādu vēlmi, darbinieki saskaņos laikus par vizīti un viņiem būs arī identifikācijas kartes. A.Bērziņš norādīja: „Šajā laikā viens pret otru izturēsimies toleranti, cieņpilni un godīgi. Jo vairāk varēsim palīdzēt, jo drošāk jutīsimies.”
RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks M.Moors informēja, ka Rīgas Sociālais dienests sniedz klātienes pakalpojumus TIKAI neatliekamos gadījumos. Iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu: soc@riga.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ievietojot īpaši norādītā dokumentu kastē savā teritoriālajā centrā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Ja klientam ir beigusies iztikas līdzekļu deklarācija, viņam nav jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, tā tiks pagarināta automātiski. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus.Ja ir nepieciešamība automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi.
Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiek izsniegts tikai ņemšanai līdzi savos traukos!
Rīgas patversmē izsludināta karantīna un darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.
Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros epidemiloģiskās drošības uzturēšanai ir izsludināta karantīna. Nepieciešamības gadījumā pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru.
Rīdzinieki sev neskaidro informāciju par sociālo atbalstu var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments.
Preses brīfinga video ierakstu ir iespējams noskatīties ŠEIT.