Rīgas dome sāk izmaksāt pabalstu izglītības ieguves atbalstam

Lai palīdzētu sagatavoties jaunajam mācību gadam, Rīgas valstpilsētas pašvaldība uzsāk izmaksāt ikgadējo pabalstu izglītības ieguves atbalstam. Tā apmērs ir 50 eiro katram skolēnam. Pabalstu var pieprasīt no 1.jūnija līdz 31. oktobrim.

Pabalstu piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību.

Pabalstu ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kura ir deklarējusi un dzīvo norādītajā adresē Rīgā un atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību (ienākumi ir līdz 549 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 384 eiro pārējām personām mājsaimniecībā).

Lai saņemtu pabalstu, vienam no bērna vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim līdz 31.oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:
•jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
•jāiesniedz rakstisks iesniegums;
•jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija (ja deklarācija jau ir iesniegta, tas atkārtoti nav jādara).

Rīgas Sociālais dienests pieņem klientus klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruņiem: 67105048 vai 25770080.
Iesniegumu Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt arī attālināti:

•iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, var iesniegt:
oRīgas Sociālajā dienestā – Baznīcas ielā 19/23, Rīgā (1.stāvs)
oRīgas Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļā – E.Smiļģa ielā 46, Rīgā
oRīgas Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļā – Avotu ielā 31 k – 2, Rīgā
oRīgas Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļu, Vidrižu ielā 1A, Rīgā;
•parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, rakstot uz e-pastu soc@riga.lv
•aktivizējot oficiālo elektronisko adresi portālā https://latvija.gov.lv

Iesniegumā jānorāda šādas ziņas:
pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Papildu informāciju var saņemt, zvanot uz Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.