Rīgā veiktas izmaiņas patversmju darbā

Ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, lai mazinātu saslimstības riskus, un klientiem paplašinātu uzturēšanās telpas ir veiktas izmaiņas patversmju darbā Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā periodā no 15.04.2020. līdz 14.07.2020. Jau no 30. marta klientiem tiek piedāvāta iespēja uzturēties patversmēs diennakti, saņemot ēdināšanu trīs reizes dienā. Klientiem, ierodoties naktspatversmē, tiek mērīta ķermeņa temperatūra. Visās patversmēs tiek ievēroti
drošības pasākumi – maksimāli tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi rokām, virsmām un grīdām. Darbinieki ir nodrošināta ar aizsargmaskām, cimdiem, halātiem un citiem aizsardzības līdzekļiem. Sociālā darba speciālisti veic pārrunas par higiēnas prasību ievērošanu, kā arī informē klientus par valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

Personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas personas TIEK UZŅEMTAS sekojošās patversmēs:

1)

personas alkohola reibumā (vīrieši, sievietes) uzņem biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” patversmē Gaiziņa ielā 7. Kontaktinformācija: dežurants 29884047 (diennakti);
2)

vīriešus uzņem biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” patversmē Cieceres ielā 1. Kontaktinformācija: dežurants 67609263 (neuzņem klientus alkohola reibumā);

3)

sievietes uzņem Rīgas patversmes sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1E. Kontaktinformācija: dežurants 67105634 (neuzņem klientus alkohola reibumā).

RD Labklājības departaments informē, ka jaunus klientus sakarā ar aizpildījumu un uzliktajiem ierobežojumiem NEUZŅEM (pakalpojums tiek nodrošināts tikai esošajiem patversmes klientiem):

Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Maskavas ielā 208.

SIA “V.E.L.G.” naktspatversme vīriešiem un sievietēm Esplanādes ielā 1.

SIA “V.E.L.G.” naktspatversme vīriešiem Kartupeļu ielā 8.

biedrības „PINS” naktspatversmes pirmajā stāvā sievietēm Aptiekas 1, k-5.

Evaņģēlisko kristiešu draudzes „Zilais Krusts” naktspatversme vīriešiem Mazjumpravas ielā 8 (uzņem tikai tos, kuri patvaļīgi, neievērojot karantīnu, aizgājuši no patversmes), neuzņem personas nakts laikā.

Papildus informējam, ka periodā no 15.04.2020. līdz 14.07.2020. Rīgas pilsētas pašvaldībā darbojas divas jaunas patversmes vīriešiem:

biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” patversme vīriešiem Cieceres ielā 1 (24 vietas).

biedrības „PINS” patversme vīriešiem Aptiekas ielā 1, k-5 otrajā stāvā (20 vietas), bet neuzņem jaunus klientus, jo tiek pārvietoti klienti no Rīgas patversmes.

Darbu turpina Rīgas patversmes divas Mobilās brigādes darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, mobilais tālrunis 27023550.

Šobrīd visās astoņās patversmēs kopā uzturas 570 cilvēki.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv