Rīgā reorganizēts atbalsts mazturīgajiem-astoņas siltās maltītes vietas un socializācijas iespējas

Jau iepriekš ziņots, ka Rīgas domes Labklājības departaments reorganizēs sešas siltā ēdiena izsniegšanas vietas trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – Slokas ielā 33, Maskavas ielā 250,
Stūrmaņa ielā 25, Tvaika ielā 54/3, Brīvības gatvē 399 un Zaļenieku ielā 40.
Ēdināšanas pakalpojumu mazaizsargāto personu grupām sāka sniegt 2010. gada beigās. Tas bija sociāli ekonomiskās krīzes laikā rasts risinājums, kas deva nozīmīgu atbalstu krīzes seku mazināšanai rīdziniekiem ar zemiem ienākumiem, taču šobrīd, ņemot vērā ne tikai sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanos un iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem skaita samazināšanos, bet arī pašreiz sniegtā pakalpojuma zemo kvalitāti un uz pakalpojumu attiecināmās augstās iepirkuma prasības, siltā ēdiena izsniegšana līdzšinējā formā ir zaudējusi savu aktualitāti.
Sarunās ar rīdziniekiem, siltā ēdiena pakalpojuma saņēmējiem, Labklājības departaments ir secinājis, ka šai mērķgrupai – senioriem, personām ar invaliditāti, ilgstošajiem bezdarbniekiem, ģimenēm ar bērniem atbalsts no pašvaldības siltā ēdiena veidā ir svarīgs, tāpēc Labklājības departaments, meklējot labākos risinājumus, ir apzinājis jaunu atbalsta formu, ko piedāvāt trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem atbilstoši viņu izteiktajām vēlmēm par vienu, bet kvalitatīvu un kalorijām bagātu, otro ēdienu. Departaments šobrīd strādā pie šī atbalsta ieviešanas, lai cilvēkiem pēc iespējas ātrākā laika posmā tiktu sniegts siltā ēdiena saņemšanas pakalpojums jaunā formā.
Rīgas pašvaldība plāno no aprīļa atvērt līdz 8 siltā ēdiena izdales vietām līdzšinējo 6 vietā, kur, kā iepriekš, validējot Rīdzinieka karti, darba dienās varēs saņemt siltā ēdiena porciju. Papildus tam plānots, ka šajās vietās tiks nodrošinātas socializēšanās iespējas, piemēram, uztura speciālistu nodarbības par ēdiena gatavošanu. Tāpat arī tiek paredzēts, ka divas reizes mēnesī šīs vietas apmeklēs Rīgas Sociālā dienesta darbinieki, lai uzklausītu un apzinātu pakalpojuma saņēmēju sociālo situāciju.
Jāpiebilst, ka no 20. līdz 27. janvārim siltā ēdiena izsniegšanas vietās Rīgas Sociālā dienesta darbinieki jau sniedza konsultācijas iedzīvotājiem un informēja viņus par sociālā atbalsta iespējām. Sarunu rezultātā ir saņemti vairāku senioru iesniegumi, un šobrīd Rīgas Sociālais dienests izvērtē iespēju viņiem piešķirt silto pusdienu piegādi mājas aprūpes ietvaros, savukārt citiem rīdziniekiem – papildus sociālo palīdzību. Šo var uzskatīt par labu praksi darbā ar iedzīvotājiem, kas notiks arī turpmāk.
Jāatgādina, ka silto ēdienu joprojām ikviens iedzīvotājs var saņemt četrās zupas virtuvēs – Daugavgrīvas ielā 1, Kr.Barona ielā 56, Kr.Barona ielā 126, Laktas ielā 8, k-1, neuzrādot nekādus dokumentus. Papildus trūcīgajiem un maznodrošinātajiem rīdziniekiem ir iespēja saņemt Eiropas atbalsta pārtikas pakas 10 vietās Rīgā. Plašāku informāciju var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.
Savstarpējās vienošanās ietvaros silto ēdienu nodrošinās līdzšinējais uzņēmums līdz jaunā pakalpojuma uzsākšanai. Rīdzinieki, kuri šobrīd apmeklē siltā ēdiena izsniegšanas vietas, tiks informēti par jaunākajām izmaiņām pakalpojuma saņemšanā.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv.