Rīgā plānots realizēt jaunu projektu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu atbalstam

Lai noskaidrotu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu vajadzības, Rīgas domes Labklājības departaments veicis pētījumu, kura rezultātā izstrādāts jauns sociālā pakalpojuma koncepts, kā arī plānots realizēt pilotprojektu.

Trešdien, 28. oktobrī, Labklājības departamenta pārstāvji informēja Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas deputātus par veikto pētījumu un iespējamajiem risinājumiem situācijas uzlabošanai.

“Diemžēl patlaban valsts līmenī ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, nav pieejami kvalitatīvi sociālie pakalpojumi, kas ļautu ģimenēm atvieglot ikdienas soli, tāpēc Rīgas pašvaldība sāka apzināt iespējamos risinājumus. Šīm ģimenēm tas ir ļoti svarīgi – gan lai vecāki varētu iesaistīties darba tirgū, gan lai varētu pilnvērtīgāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Lai pētījuma rezultātus ieviestu dzīvē, nākamā gada budžetā ir nepieciešami papildu izdevumi, tādēļ būs jāvērtē, vai un kā atbilstoši budžeta iespējām būs iespējams realizēt pilotprojektu,” norādīja komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.

2019. gadā Rīgā dzīvoja 2455 bērni ar invaliditāti, savukārt Rīgas Sociālā dienesta redzeslokā bija 1245 bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Pašvaldībā sociālā darba pakalpojumus nodrošināja 11 Rīgas Sociālā dienesta sociālie darbinieki, kuri specializējušies darbā ar ģimenēm, kurās ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, un 2019. gadā Rīgā 299 personas saņēmušas sociālos pakalpojumus ģimenēm ar/un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Ģimeņu ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem dzīves kvalitāti ietekmē apstākļi, kas saistīti ar bērnu funkcionālajiem traucējumiem un īpašo vajadzību apmierināšanu, kas sekojoši ietekmē ģimeni kā sistēmu kopumā. Vecākiem bieži vien ir ierobežotas iespējas sevi realizēt profesionālā jomā, darba tirgū, pildot vecāku lomu un partnerattiecībās. Neskatoties uz Rīgas pašvaldībā pieejamajiem pakalpojumiem, pastāv pieņēmums, ka sniegtais atbalsts ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem nav pietiekams vai neatbilst šo ģimeņu vajadzībām un dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Lai risinātu šo situāciju, Labklājības departaments gada pirmajā pusē veica pētījumu.

Pētījuma rezultātā tika izstrādāts jauna sociālā pakalpojuma koncepts, nosakot, ka pakalpojuma mērķa grupas ir ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kurās aug bērni ar VDEĀK noteiktu invaliditāti un kurās aug bērni ar VDEĀK noteiktu invaliditāti un atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību. Pakalpojuma galvenais mērķis ir radīt ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem, sociālai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.

Pakalpojuma specifiskie mērķi ir mazināt/novērst fiziskā un garīgā izsīkuma stāvokli vecākiem, īpaši, ja bērnu audzina viens vecāks, nodrošināt nepārtrauktu, sistemātisku un pilnvērtīgu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpi, izglītību, rehabilitāciju un socializāciju, harmonizēt ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un stiprināt ģimenes finansiālo kapacitāti, vecākiem iesaistoties darba tirgū.

Iecerēts, ka pēc pakalpojuma saņemšanas tiks nodrošināta bērna fiziskā aprūpe, veicinātas bērna pašaprūpes iemaņas, radīta/nostiprināta veselīga piesaiste vecākiem, veicināta bērna pašnoteikšanās un autonomija, uzlabota bērna drošība, vecāki būs motivēti iesaistīties nodarbinātībā, kā arī uzlabosies ģimenes finansiālā situācija.

Plānots, ka pilotprojekta laikā vecākiem varētu pieejams pakalpojuma grozs līdz 40 stundām nedēļā.

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, tālr: 67026231, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.