Rīgā ģimeņu atbalstam uzsāks veikala norēķinu karšu izdali pārtikas iegādei

No 14. aprīļa Rīgas pašvaldībā reģistrētās maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimenes, kuras ir reģistrētas Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā, saņems mazumtirdzniecības veikala norēķinu kartes pārtikas produktu iegādei, kas ir saskaņā ar Rīgas domes pagaidu administrācijas 3. aprīļa sēdē pieņemto lēmumu
“Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā”.

SIA “MAXIMA Latvija” veikala norēķinu karti pārtikas produktu iegādei un tās lietošanas noteikumus ģimenes ar Valsts akciju sabiedrība Latvijas Pasts starpniecību saņems deklarētajā dzīves vietas adresē. Informāciju par kartes saņemšanu mēķgrupai paziņos 8. un 9. aprīlī reģistrā norādītājos e-pastos. Pašvaldības materiālo palīdzību piešķirs ģimenei, ja tā saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam vai ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā un tajā ir vismaz viens izglītojamais, kas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu pašvaldības un privātajās izglītības iestādēs. Karte tiks pišķirta ģimenei par katru bērnu.

Kartes nominālvērtība ir aprēķināta 1.42 eiro apmērā par katru darbdienu ārkārtējās situācijas periodā, sākot no 13. marta. Ja ārkārtējās situācijas termiņš tiks pagarināts, kartes nominālvērtību papildinās par katru darba dienu, bet ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada beigām. Ar karti būs iespējams iegādāties tikai pārtikas preces, bet būs liegums pirkt enerģijas dzērienus, alkoholu,
saimniecības, rūpniecības un tabakas izstrādājumus. Kartes derīguma termiņš ir 12 mēneši, un tā būs izmantojama SIA “MAXIMA Latvija” pārtikas produktu mazumtirdzniecības veikalos visā Latvijas Republikas teritorijā.

Tikai pārtikas produktu iegādei domātās kartes tiks piešķirtas, lai sniegtu ērtu un ģimenes vajadzībām atbilstošu atbalstu ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta, lai ierobežotu koronavīrusa Covid-19 izplatību.

SIA “MAXIMA Latvija” veikala norēķinu kartes tika izvēlētas iepirkuma procedūras rezultātā. Pašvaldības atbalsts saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem tikts piešķirts vairāk nekā 13000 bērnu.

Papildinformācija par pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm, tostarp karšu lietošanas noteikumi pieejami Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē izglitiba.riga.lv, kā arī pa tālruni 67026816 vai e-pastu: iksd@riga.lv.

Rīgas domes 03.04.2020. lēmums Nr. 220 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības atbalstu izglītojamo ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā”

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838, mob. 26708034.