RD Labklājības departamenta un Labklājības ministrijas eksperti pārrunā sociālo pakalpojumu pilnveidošanu

Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors un departamenta speciālisti tikās ar Labklājības ministrijas pārstāvi komunikācijā ar Rīgas domi – valsts sekretāra vietnieci Līgu Āboliņu un viņas komandu. Tikšanās bija ieplānota kā turpinājums 5. martā notikušajam semināram – diskusijai “Rīga – sociālo inovāciju galvaspilsēta”,
kurā tika prezentēti Rīgas pašvaldības inovatīvie risinājumi sociālo pakalpojumu jomā, ierosinot atbildīgajām iestādēm un amatpersonām Rīgā jau iesākto un realizēto sociālo pakalpojumu jomā paplašināt nacionālajā mērogā.
Viesturs Kleinbergs sarunas sākumā ar gandarījumu atzīmēja, ka pie viena galda ir apsēdušās Labklājības ministrija, kas atbild par sociālo nozari valstī, un lielākā Latvijas pašvaldība – Rīga, kurai ir liels attīstības potenciāls un ideju piedāvājums sociālo jautājumu risināšanā, un šādām tikšanām būtu regulāri jāturpinās, lai ātrāk virzītu uz priekšu laikietilpīgos, bet kopīgi risināmos jautājumus.
Jau pirms tikšanās RD Labklājības departaments iezīmēja apspriežamo jautājumu loku.
Konstruktīvi tika pārrunāta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide, kas tiktu nodrošināta bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Ir iecerēts, ka, iespējams, jau šā gada rudenī vismaz divi Valsts sociālās aprūpes centra
“Rīga” bērni šo pakalpojumu turpinātu saņemt Rīgas pašvaldības izremontētā un pielāgotā dzīvoklī, kurš atrastos netālu no daudzfunkcionālā sociālo pakalpojuma centra, tā saglabājot visus sniegtos valsts pakalpojumus un nodrošinot ģimeniska tipa vidi.
Jau labu laiku RD Labklājības departamenta dienas kārtībā ir jautājums par paliatīvās aprūpes mājās pilotprojekta izstrādāšanu. Labklājības departaments sadarbībā ar NVO – iespējamajiem paliatīvās aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējiem ir izstrādājis šā pakalpojuma aprakstu un ir gatavs piedāvāt rīdziniekiem sociālās aprūpes pakalpojumu, tomēr neskaidrs ir jautājums par veselības aprūpes pakalpojumu integrāciju sociālās aprūpes pakalpojumā. Pārrunājot šo sabiedrībai aktuālo jautājumu, abas puses vienojās, ka ir jāorganizē tikšanās ar Veselības ministrijas politisko vadību, lai vienotos par turpmākajām darbībām veselības un sociālās aprūpes koordinētā sniegšanā.
Noslēgumā abas puses pārrunāja vardarbībā cietušajiem sniegto pakalpojumu grozu. RD Labklājības departaments ir veicis pētījumu par vardarbībā cietušo personu profilu un faktiskajām iespējām saņemt atbalstu, savukārt, Labklājības ministrija ir veikusi auditu valsts sociālās rehabilitācijas programmai personām, kuras cietušas no vardarbības. Abas puses vienojās mēneša laikā organizēt sanāksmi – diskusiju ar mērķi, balstoties uz pētījuma un audita rezultātā gūtajiem secinājumiem, izstrādāt praktiskus priekšlikumus vardarbībā cietušām personām pieejamo pakalpojumu un atbalsta klāstā.
Noslēgumā RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors pasvītroja, ka šobrīd Rīgas pašvaldībā sociālā nozare ir viena no galvenajām prioritātēm, tādēļ ir politiskais atbalsts jaunu sociālo pakalpojumu izveidei un jaunu sadarbības formu attīstībai starp nacionālo un pašvaldības līmeni.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts: lita.brice@riga.lv. Rīgas domes Labklājības departamenta aktualitātēm var sekot līdzi mājaslapā ld.riga.lv un sociālā tīkla “Facebook” profilā www.facebook.com/labklajibasdepartaments.