Par sejas aizsargmaskām mazaizsargātajām personām

Saskaņā ar izskanējušo informāciju medijos par to, ka Rīgas domes Labklājības departaments ar maskām nodrošinās Rīgas pilsētas pašvaldības mazaizsargātās personas, informējam, ka pašlaik notiek mazaizsargāto personu grupu apzināšana un tiek veiktas citas organizatoriskās darbības, taču
šobrīd masku izsniegšana Rīgas Sociālajā dienestā NENOTIEK.
Informācija sekos…