Par konta izrakstu iesniegšanu Rīgas Sociālajā dienestā

Publiskajā telpā ir izskanējusi ziņa, ka Rīgas Sociālais dienests (RSD) vientuļam pensionāram prasa iesniegt konta pārskatu trūcīgās personas statusa saņemšanai, savukārt AS “Citadele banka” par konta izrakstu, kas sagatavots filiālē, prasa komisiju 10 EUR pa lapu (min 20 EUR).

Darām zināmu, ka bankas konta izdrukas iesniegšanas prasība nav tikai RSD, bet visos Latvijas sociālajos dienestos. Sociālajam dienestam ir svarīgi pārliecināties, ka ziņas, ko klients uzrāda deklarācijā, ir patiesas. Tas nozīmē, ka sociālais dienests var pieprasīt ienākumus apliecinošus dokumentus, arī bankas konta izdrukas. To nosaka Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 13.3 punkts, personai, kura vēršas sociālajā dienestā ar iesniegumu par trūcīgas personas statusa piešķiršanu vai sociālās palīdzības piešķiršanu, deklarācijai pievieno izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta, tādēļ vientuļajam pensionāram šādu izdruku ir nepieciešams iesniegt.

RSD nav iespējas saņemt automātiski konta izdrukas no privātpersonu kontiem. Sistēmā SOPA vienīgā kredītiestāde, ar kuru Rīgas domes Labklājības departaments ir panācis vienošanos un kurai ir nodrošināta tiešsaiste par bankas konta apgrozījumu pēc personas pieprasījuma, ir AS “Swedbank”, pārējo banku kontu turētājiem ir jāiesniedz bankas izsniegts vai no internetbankas izdrukāts pārskats. Vairāku gadu garumā ilgušās sarunās, AS “Swedbank” vienīgā ir izrādījusi sapratni un sociālu atbildīgumu, nodrošinot tiešsaistes informācijas nodošanu.

Ja klientam ir bankas konts, bet nav internetbankas, tad ir jādodas uz banku to atvērt. Situācijās, ja klientam ir internetbanka, bet viņam mājās nav iespēja izdrukāt vai viņš neprot rīkoties ar datoru/internetu, RSD darbinieki izskaidro, kur var izdrukāt konta pārskatu, piemēram, bibliotēkās vai RSD dienas centros, kur ir pieejami publiskie datori un personāls, kas palīdz ar datoru strādāt.

Tā kā RSD darbiniekiem ir jāievēro RD noteiktie datortehnikas lietošanas un drošības noteikumi, tad drošības apsvērumu dēļ darbinieks savā darba datorā nedrīkst atļaut pieeju neautorizētai personai vai apstrādāt trešās personas internetbankas datus.