❗️❗️❗️ IZMAIŅAS klientu pieņemšanā Rīgas Sociālajā dienestā

Arī turpmāk Rīgas Sociālais dienests darbu ar klientiem veiks ATTĀLINĀTI, nodrošinot konsultācijas pa tālruni un informējot ar e-pasta starpniecību, klātienes pakalpojumus sniegs TIKAI neatliekamos gadījumos.

Izmaiņas pirmreizējo klientu pieņemšanā!
Rīdziniekiem, kuriem no jauna nepieciešams noteikt atbilstību kādam no trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusiem vai arī tie nonākuši krīzes situācijā, jāvēršas attālināti Rīgas Sociālajā dienestā!

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tātad līdz 31. jūlijam.

Klientiem NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā,
iztikas līdzekļu deklarācija tiks pagarināta automātiski. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus.

Ja ir nepieciešamība, automātiski
tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi, izņemot valsts finansētā asistenta pakalpojumu.

Valsts finansētais asistenta pakalpojums NETIKS PAGARINĀTS AUTOMĀTISKI bez klienta vai klienta pilnvarotās personas iesnieguma. Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti no 1. – 5. mēneša datumam atskaites iesniegt elektroniski UDV sistēmā KĀ LĪDZ ŠIM. Ja vēlaties nosūtīt atskaiti uz Rīgas Sociālā dienesta e-pastu soc@riga.lv, vai ja vēlaties iesniegt atskaiti klātienē Rīgas Sociālajā dienestā, tad varat to darīt no 1. līdz 10. mēneša datumam, ievietojot atskaiti slēgtā aploksnē un nogādājot to sava rajona Asistentu nodaļā un atstājot to speciāli atskaišu iesniegšanai paredzētā kastē.

Kā var iesniegt iesniegumus un dokumentus attālināti?
Lūdzam iesniegt iesniegumu ar elektroniski drošu parakstu uz soc@riga.lv vai izmantojot portāla Latvija.lv pakalpojumus (ar internetbanku), klāt pievienojot nepieciešamos dokumentus. Ja iesniegumu iesniedzat bez elektroniski droša paraksta uz dienesta e-pastu: soc@riga.lv,
iesniegumā jānorāda: vārds, uzvārds, adrese, tālruņa nr., e-pasts, bankas konta numurs, uz kuru pārskaitīt piešķirto pabalstu. Sociālā darba speciālisti valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbaudīs iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, un pieņems lēmumu par šī statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt, vai atbalstu krīzes situācijā. Iesniegumu var ievietot īpaši norādītā dokumentu kastē savā teritoriālajā centrā. Pieņemto lēmumu Rīgas Sociālais dienests izsūtīs pa pastu.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni
80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni
67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta
teritoriālo centru informatoriem. Kontaktinformāciju skaties
ŠEIT.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā:
www.facebook.com/labklajibasdepartaments.

Būsim savstarpēji iecietīgi un pacietīgi, jau iepriekš paldies par sapratni!