Noslēgusies pretvardarbības apmācību programma “Gādīgie tēvi”

Rīgas pilsētas pašvaldībā kopš 2019. gada septembra norisinās apmācību programma “Gādīgie tēvi”, kuras mērķauditorija ir tēvi, kuri izturas emocionāli un fiziski vardarbīgi, nolaidīgi
pret bērniem un/vai mātēm. Jūnijā šo mācību programmu pabeidza 5 tēvi, bet kopumā programmu uzsākuši 20 un pabeiguši 12 tēvi.

Rīgas Sociālais dienests izvērtē redzeslokā esošās ģimenes situāciju un pēc atlases kritērijiem, piemēram, ģimenē ir bērni līdz 13 gadu vecumam, tēvs dzīvo kopā vai regulāri tiekas ar bērniem, tēvam nav spēkā esošs tiesas saskarsmes liegums u.c., piedāvā tēviem pilnveidot savas vecāka prasmes.

Šo apmācību programmas mērķis ir veicināt tēviem uzņemties atbildību un pārtraukt vardarbīgu, kontrolējošu, nolaidīgu izturēšanos pret bērnu un/vai pret bērna māti, paaugstināt izpratni par tēva lomas nozīmi un ieinteresēti līdzdarboties bērna aprūpē, palīdzēt ieraudzīt bērnu kā vērtību, veidot atbalstošas un cieņpilnas savstarpējās attiecības gan ar bērnu, gan ar bērna māti.

Apmācību laikā notiek 17 nodarbības 3 mēnešu garumā. Vienas nodarbības ilgums ir 2 stundas. Nodarbībās tiek sniegta izglītojoša informācija, praktiskas metodes, diskusijas.

Apmācību programma ir izveidota Kanādā. Tās izveidošana pamatota, ilgtermiņā novērojot, ka vardarbīgi uzvedības modeļi pārmantojas no paaudzes uz paaudzi (no tēviem uz dēliem), un mērķis balstās pieredzē, ka darbs ar tēviem ir būtisks, lai pārtrauktu vardarbību ģimenē – gan pret sievieti, bērna māti, gan pret bērnu. Bērnu aizsardzības pasākumi pārāk maz fokusējas uz tēviem, tāpēc apmācību programmas mērķis ir iesaistīt tēvus, lai mazinātu jaunu vardarbības ģimenē risku.

Rīgas domes Labklājības departaments šobrīd veic programmas izvērtējumu ar mērķi noskaidrot programmas “Gādīgie tēvi” efektivitāti, kā arī noskaidrot sociālo rehabilitācijas programmu piemērotību un efektivitāti vardarbības veicējiem ģimenē. Programmas izvērtējums vēl nav noslēdzies, bet pirmie būtiskākie rezultāti liecina, ka programmas rezultātā ir novērojamas pozitīvas izmaiņas grupas dalībnieku uzvedībā un komunikācijā, kā arī programma ir efektīva arī tad, ja tā tiek pielietota kā preventīvs instruments.

Ņemot vērā šo izvērtējumu, Rīgas domes Labklājības departaments izskata iespēju šo programmu ieviest kā patstāvīgu sociālo pakalpojumu no 2022. gada.

Apmācību programma notiek ERASMUS+ projekta
“Izpratnes palielināšana par tēva lomu ģimenē, lai mazinātu vardarbību ģimenē īpaši pret bērniem un viņu mātēm” ietvaros.