No 21. februāra tiks reorganizētas sešas siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā

No 21. februāra Rīgā bezmaksas siltā ēdiena izsniegšana tiks nodrošināta četrās zupas virtuvēs – Daugavgrīvas ielā 1 no plkst. 12.00 līdz 13.00 darba dienās; Kr.Barona ielā 56 no plkst. 9.00 līdz 10.00, izņemot svētdienu; Kr.Barona ielā 126 no plkst. 12.00 līdz 13.00 katru dienu; Laktas ielā 8, k-1 no plkst. 10.00 līdz 11.00 darba dienās. Šajās vietās siltu ēdienu varēs saņemt neuzrādot nekādus personu apliecinošos dokumentus. Zupas virtuvēs ēdiens tiks izsniegts klienta līdzpaņemtajos traukos.

Laika posmā no 20. līdz 27. janvārim, kā arī februāra pirmajās nedēļās Rīgas Sociālā dienesta darbinieki no plkst. 11.00 līdz 12.00 konsultēs iedzīvotājus par sociālā atbalsta saņemšanas iespējām līdzšinējās siltā ēdiena izsniegšanas vietās, kuras savu darbību pārtrauks 20.februārī. Konsultācijas notiks Slokas ielā 33, Maskavas ielā 250, Stūrmaņu ielā 25, Tvaika ielā 54/3, Brīvības gatvē 399 un Zaļenieku ielā 40. Rīgas domes Labklājības departaments aicina iedzīvotājus sadarboties ar Rīgas Sociālo dienestu, pārrunājot savu sociālo situāciju un palīdzības iespējas.

RD Labklājības departaments, pārstrukturizējot pakalpojumus, turpina strādāt pie citu sociālā atbalsta formu ieviešanas, lai mazaizsargātajiem rīdziniekiem nodrošinātu kvalitatīvāku un mērķtiecīgāku atbalsta saņemšanu. Departaments plāno atvērt papildus siltā ēdiena izsniegšanas vietas, zupas virtuves. Tāpat cilvēki ar zemiem ienākumiem var saņemt Eiropas Savienības pārtikas un higiēnas atbalsta komplektus desmit vietās galvaspilsētā.

Ēdināšanas pakalpojumu mazaizsargāto personu grupām sāka sniegt no 2010. gada 27. septembra, un tas bija sociāli ekonomiskās krīzes laikā rasts risinājums, kas deva nozīmīgu atbalstu krīzes seku mazināšanai rīdziniekiem ar zemiem ienākumiem. Taču šobrīd, ņemot vērā sociāli ekonomiskās situācijas uzlabošanos un iedzīvotāju ar zemiem ienākumiem skaita samazināšanos, šis pakalpojums ir zaudējis savu aktualitāti.

Izvērtējot minētā ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas gaitu periodā no 2010. gada līdz 2018. gadam, var secināt, ka vislielākais pieprasījums pēc ēdināšanas pakalpojuma bija 2012. gadā, kad tika izdalītas 759 250 ēdiena porcijas. Pieprasījums no 2012. gada līdz 2018. gadam ir samazinājies par 32 %. Savukārt 2019. gadā salīdzinoši ar 2018. gadu var novērot tendenci, ka pieprasījums pēc ēdināšanas pakalpojuma ir samazinājies par 10 %.

2012. gadā izsniegtas – 3007 porcijas dienā
2018. gadā – 1424 porcijas dienā
2019. gadā – 1285 porcijas dienā
2020. gada janvārī – 1055 porcijas dienā.

Veicot datu analīzi, var secināt, ka ēdināšanas pakalpojumu 2019. gada periodā saņēma 85 % personu, kuras dzīvo vienas, 12 % personu, kuru mājsaimniecībā ir divas personas, 3 % personu, kuru mājsaimniecībā ir trīs vai vairākas personas.

Būtiski ir samazinājies tās mērķa grupas lielums, kurai faktiski tika izveidots ēdināšanas pakalpojums. Trūcīgo personu skaits Rīgā ir samazinājies no 31 739 personām 2012. gada janvārī līdz 4 826 personām 2019. gada novembrī. Trūcīgo personu skaits Rīgā uz 01.07.2019. bija 0.7 % no visiem iedzīvotājiem, kas salīdzinoši ir divas reizes mazāks nekā vidēji Latvijā (attiecīgi 1,46 %).

2020. gadā rīdziniekiem ir pieejami 16 sociālo pabalstu veidi – gan vienreizēji, gan ikmēneša pabalsti visdažādāko dzīves situāciju gadījumos, kā arī 54 sociālo pakalpojumu veidi. Savas situācijas risināšanai aicinām sadarboties ar Rīgas Sociālo dienestu, kā arī plašāku informāciju var saņemt, zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Informāciju sagatavoja: Lita Brice, RD Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja, tālr.: 67105925; mob. tālr.: 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv