Melnsila ielas 2 ugunsgrēkā cietušos iedzīvotājus aicinām vērsties Rīgas Sociālajā dienestā

Pēdējā aizejošā gada diena nākusi ar skumju ziņu, jo noticis ugunsgrēks Melnsila ielā 2. Diemžēl uguns savā ceļā nopostījis trīs stāvu māju, kurai iebrucis otrais un trešais stāvs, un viens cilvēks atrasts miris. Slimnīcā nogādāti 3 cietušie, 5 palikuši bez pajumtes, bet no Rīgas pašvaldības piedāvātās viesnīcas atteikušies, un nogādāti pie saviem paziņām.

Ugunsgrēkā cietušie
ēkas iedzīvotāji aicināti rakstīt iesniegumus un noformēt dokumentus, lai Rīgas Sociālajā dienestā saņemtu pabalstu krīzes situācijā,
ko paredz 2013. gada 15. janvāra Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.202 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”. Pabalsts krīzes situācijā ir materiāla palīdzība, kuru Sociālais dienests, ņemot vērā krīzes situācijas radīto zaudējumu sekas vai sociālās situācijas uzlabošanai nepieciešamos izdevumus, piešķir klientam, ja tam nav tiesību saņemt valsts vai pašvaldības noteiktu citu pabalstu un/vai apdrošināšanas atlīdzību, vai tie ir nepietiekami pamatvajadzību nodrošināšanai. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, klients trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu, kā arī citus dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pabalsta krīzes situācijā apmērs atsevišķi dzīvojošai personai – līdz valsts noteiktajai minimālajai mēneša darba algai, ģimenei – līdz divām valsts noteiktajām minimālajām mēneša darba algām. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot katra klienta sociālo situāciju individuāli un ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas.
Lai varētu pretendēt uz krīzes pabalstu:
1. Personai iesniegums jāadresē Rīgas Sociālajam dienestam, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs. Iesniegumā jāapraksta situācija, kas saistīta, ar problēmām, kuras nepieciešams risināt.
2. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina krīzes situāciju.
3. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Iesnieguma veidlapas paraugs

Atgādinām, ka pieaugušajiem ir iespēja saņemt psihoemocionālu atbalstu, zvanot krīžu un konsultāciju centram “Skalbes” pa diennakts krīzes tālruņiem 67222922 vai 27722292.

Ja ir nepieciešama kāda palīdzība, piemēram, dokumentu atjaunošana, apģērbs, pārtikas pakas, vai vēl kāds cits sociālais atbalsts lūdzu rakstīt uz e-pastu: lita.brice@riga.lv, risināsim!
Darba dienās aicinām zvanīt Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajam centram “Āgenskalns” pa tālruni 67012271, adrese E.Smiļģa iela 46.