Labklājības departaments piedalījās Eiropas Sociālā tīkla paneļdiskusijā “Sociālie pakalpojumi un Covid-19: kāda ir ES loma”

Šodien, 25. jūnijā, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors piedalījās Eiropas Sociālā tīkla (European Social Network, https://www.esn-eu.org/) rīkotajā diskusijā “Sociālie pakalpojumi un Covid-19: kāda ir ES loma”, kurā paneļdiskusijā diskutēja par to, kāda ir ES loma un kādā veidā ES var sniegt vislielāko ieguldījumu sociālo pakalpojumu atbalstīšanā.

Paneļdiskusijā piedalījās arī pārstāvji no Dānijas, Beļģijas, Spānijas, Rumānijas un Eiropas parlamenta.

Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors attiecībā uz ES lomu sociālo pakalpojumu jomā šajā diskusijā norādīja trīs būtiskas lietas:

  • ES ir jāturpina atbalstīt pieredzes apmaiņu starp dalībvalstu sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
  • Reģionu līdzsvarošanā jāņem vērā pilsētu specifika, t.sk. sociālo problēmu ietekmi uz pilsētām, jo praksē lielo pilsētu pašvaldībām ir mazāka pieeja kohēzijas finansējumam, neskatoties uz to, ka noteiktas problēmas tās skar vairāk nekā citus reģionus;
  • ES būtu vairāk jāietekmē sabiedriskais un politiskais viedoklis par sociālajiem pakalpojumiem kā ieguldījumu ekonomikā, cilvēkos un sabiedrības ilgtspējā. Lai arī šobrīd sociālie jautājumi ietilpst dalībvalstu kompetencē, ES varētu darīt vairāk, lai aktualizētu jautājumu par minimālo ienākumu līmeni un veicinātu sociālo pakalpojumu kā būtisko pakalpojumu atzīšanu. Ir pazīmes, ka trūcīgie un sociālo pakalpojumu lietotāji netiek pienācīgi pārstāvēti nacionālajā politikā.

Eiropas Sociālajā tīklā ir apvienoti dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji Eiropā, kuri veido, pārvalda un īsteno sociālos pakalpojumus. ESN ir izveidots, lai apgūtu inovatīvus risinājumus un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti. Rīgas domes Labklājības departaments piedalās tīkla pasākumos kopš 2013. gada.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta mājaslapā ld.riga.lv un sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments.