Labklājības departaments atbalsta Satversmes tiesas pieņemto spriedumu par GMI apmēru

Rīgas domes Labklājības departaments atbalsta vakar pieņemto Satversmes tiesas spriedumu, ka garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa apmērs ir pārāk zems un Saeimai un valdībai jāpieņem jauns tiesiskais regulējums.

Jāpiebilst, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā ilgstoši GMI pabalsta apmērs ir bijis ievērojami augstāks, nekā noteikts Ministru kabineta noteikumos, īpaši valsts pensiju saņēmējiem.

To, ka GMI zemais līmenis ir nepietiekams un ir cieši saistīts ar nabadzību, pierāda arī Rīgas domes Labklājības departamenta 2019. gadā veiktais pētījums par Rīgas sociālās palīdzības ietekmi uz nabadzības mazināšanu, kas tika atspoguļots arī 15. jūnijā Rīgas domes Labklājības departamenta organizētajā seminārā – diskusijā “Ēnas cilvēki. Nabadzība 21. gadsimtā”.

Lai arī Rīgas pašvaldības pabalsti palīdz rīdziniekiem uzlabot savu finansiālo stāvokli, tomēr dati rāda, ka praktiski visi pašvaldības pabalstu saņēmēji dzīvo zem nabadzības riska sliekšņa arī pēc sociālās palīdzības saņemšanas.

GMI līmeņa palielināšana ir ļoti būtisks nosacījums nabadzības mazināšanai, īpaši atsevišķi dzīvojošo pensionāru vidū. Departamenta veiktais pētījums parāda arī to, ka dzīvokļa pabalstam Rīgā ir vislielākā ietekme uz tuvināšanos nabadzības riska slieksnim. To rīdzinieki saņem papildus GMI pabalstam. Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā klienta mājsaimniecības kopējo GMI apmēru, izdevumus par mājokli un ģimenes/personas ienākumus. 2019. gada nogalē pēc Labklājības departamenta priekšlikuma Rīgas dome mainīja dzīvokļa pabalsta normatīvus, lai tie būtu atbilstošāki dzīvokļu īres tirgum.

Rīgā 2019. gadā GMI pabalstu saņēma 5 493 personas, bet dzīvokļa pabalstu – 9 167 personas. No visiem GMI pabalsta saņēmējiem 2019. gadā 50% ir atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas/personas ar invaliditāti, bet no visiem dzīvokļa pabalsta saņēmējiem – 49% ir atsevišķi dzīvojoši pensionāri/personas ar invaliditāti. 2019. gadā kopējais GMI pabalstam izlietotais finansējums bija 1 654 592 EUR, bet dzīvokļa pabalstam – 5 333 387 EUR.

Garantētais minimālais ienākumu līmenis Rīgā šobrīd:
– 80 EUR nepilngadīgiem bērniem;
– 64 EUR darbspējīgām personām;
– 128,06 EUR vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam.

Plašāk ar pētījumu “Rīgas pašvaldības pabalstu ietekme uz nabadzību” var iepazīties šeit: https://ld.riga.lv/lv/Labklajibas-departamenta-petijumi.html.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta mājaslapā https://ld.riga.lv/ un sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, tālr. 67105925, e-pasts: linda.sausa@riga.lv.