Labklājības departaments ar biedrību “Hospiss LV” pārrunā sadarbības iespējas

Šodien Rīgas domes Labklājības departamenta vadība tikās ar sabiedriskā labuma organizāciju “Hospiss LV”. Biedrība ir kļuvusi labi pazīstama
Covid-19 laikā, piesaistot ziedojumus un nodrošinot restorānos gatavota silta ēdiena piegādi ārstiem un medicīnas darbiniekiem deviņās Latvijas pilsētās.

“Hospiss LV” vadītāja Ilze Neimane-Nešpora norādīja, ka labdarības organizācijas galvenais mērķis ir izveidot Latvijā jaunu hospisa aprūpes centru un uzsākt ambulatoru paliatīvo aprūpi mājās, piesaistot gan veselības un sociālās nozares profesionāļus, gan brīvprātīgos. Organizācija ir izstrādājusi vairākus projektu modeļus kā virzīties uz šāda veida jauna pakalpojuma ieviešanu Rīgā. Sarunas laikā abas puses nonāca pie vienota redzējuma, ka plānotais projekts ir kombinēts pakalpojums, un te būtu jāiesaistās gan valstij, gan pašvaldībai.

Sociālās pārvaldes priekšnieks M.Moors iepazīstināja ar plašo sociālo pakalpojumu loku rīdziniekiem, un kā piemēru minēja, ka labdarības organizācijas plānotais varētu tikt integrēts, piemēram, aprūpes mājās vai aprūpētās dzīves vietas pakalpojumā, bet organizācijai vēl jāveic daudzi priekšdarbi, lai savus plānus realizētu dzīvē.

RD Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte atzīmēja: “Mums, Rīgas pilsētas pašvaldībai, plānotais projekts ir interesants, mēs redzam tā nepieciešamību, tomēr paliatīvās aprūpes organizēšana nav pašvaldības funkcija, bet gan valsts apmaksāts pakalpojums. Ņemot vērā, cik daudzšķautnains ir plānotais pakalpojums, šajā projektā ir jāiesaistās daudzām institūcijām.” Paliatīvās aprūpes, cieņpilna dzīves noslēguma nodrošināšana ir aktuāla visā valstī, tāpēc ar gandarījumu klātesošie atzīmēja, ka šī jautājuma risināšanā ir iesaistījusies Latvijas Pašvaldību savienība.

Noteikti jāturpina aizsāktais darbs Veselības ministrijā, iesaistot arī Labklājības ministrijas speciālistus, savu pienesumu, viennozīmīgi, var sniegt Rīgas pašvaldība, gan iesaistoties komunikācijā starp valsts un pašvaldības iestādēm, gan piedāvājot savu redzējumu un ekspertu iesaisti. Nākamā tikšanās, jau ar plašāku dalībnieku loku, tiks organizēta drīz, kad
“Hosipss LV” būs konkrēti izstrādājis un aprakstījis sava projekta idejas un ieviešanas gaitu.

Ir cerība, ka, apvienojot spēkus, izdosies veikt būtisku ieguldījumu cilvēku labklājībā un dzīves kvalitātē visa mūža garumā.