Izmaiņas klientu pieņemšanā Rīgas Sociālajā dienestā no 19. marta

Turpmāk Rīgas Sociālais dienests darbu ar klientiem veiks ATTĀLINĀTI, nodrošinot konsultācijas pa tālruni un informējot ar e-pasta starpniecību, klātienes pakalpojumus sniegs TIKAI neatliekamos gadījumos.

Izmaiņas pirmreizējo klientu pieņemšanā!
Rīdziniekiem, kuriem no jauna nepieciešams noteikt atbilstību kādam no trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusiem vai arī tie nonākuši krīzes situācijā, jāvēršas attālināti Rīgas Sociālajā dienestā! Sociālā darba speciālisti valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbaudīs iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu par šī statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt, vai atbalstu krīzes situācijā. Pieņemto lēmumu Rīgas Sociālais dienests izsūtīs pa pastu.

Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Klientiem NAV jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā,
iztikas līdzekļu deklarācija tiks pagarināta automātiski. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus.

Ja ir nepieciešamība, automātiski
tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi.

Kā var iesniegt iesniegumus un dokumentus attālināti?
Iesniegumus un dokumentus Rīgas Sociālajam dienestam var iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu
soc@riga.lv, portāla
Latvija.lv
e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ievietojot īpaši norādītā dokumentu kastē savā teritoriālajā centrā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Ppaildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni
80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni
67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta
teritoriālo centru informatoriem. Kontaktinformāciju skaties
ŠEIT.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā:
www.facebook.com/labklajibasdepartaments.

Būsim savstarpēji iecietīgi un pacietīgi, jau iepriekš paldies par sapratni!