Informācija valsts finansētā asistenta pakalpojuma saņēmējiem

Valsts finansētais asistenta pakalpojums NETIKS PAGARINĀTS AUTOMĀTISKI
bez klienta vai klienta pilnvarotās personas iesnieguma, jo Rīgas Sociālais dienests ar katru klientu un asistentu noslēdz Uzņēmuma līgumu par asistenta pakalpojuma sniegšanu.

Iesniegumus
valsts finansētā asistenta pakalpojuma saņemšanai lūgums
sūtīt attālināti:
• ELEKTRONISKI, izmantojot Rīgas Sociālā dienesta e-pastu
soc@riga.lv• portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”;
• ievietojot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros speciāli dokumentu iesniegšanai paredzētās kastēs.

Lejupielādē iesniegumu. Lejupielādē asistenta personas veidlapu.

Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti no 1. – 5. aprīlim atskaites iesniegt elektroniski UDV sistēmā KĀ LĪDZ ŠIM.
Ja vēlaties nosūtīt atskaiti uz Rīgas Sociālā dienesta e-pastu
soc@riga.lv, tad varat to darīt no 1. līdz 10. aprīlim. Ja vēlaties iesniegt atskaiti klātienē Rīgas Sociālajā dienestā, tad varat to darīt no 1. līdz 10. aprīlim, ievietojot atskaiti slēgtā aploksnē un nogādājot to sava rajona Asistentu nodaļā un atstājot to speciāli atskaišu iesniegšanai paredzētā kastē.

Jautājumus un konsultācijas par valsts finansētā asistentu pakalpojumu var saņemt:
Latgales priekšpilsēta
Par iesniegumiem – 67037968; 67012660
Par līgumu noslēgšanu, atskaišu iesniegšanu – 67105420; 67037033; 67105162
Vidzemes priekšpilsēta
Par iesniegumiem – 67105527; 67181780;
Par līgumu noslēgšanu, atskaišu iesniegšanu – 67105422; 67012441; 67037071
Pārdaugava
Par iesniegumiem – 67012356; 67105258
Par līgumu noslēgšanu, atskaišu iesniegšanu – 67037065; 67105674; 67848087

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925; mob.tālrunis 26385691, e-pasts:
lita.brice@riga.lv