7. maijā notiks videokonference “Vardarbība ģimenēs ārkārtējās situācijas laikā: tendences un risinājumi”

Ar prezentācijām var iepazīties : https://www.ld.riga.lv/lv/aktualitates/id-7-maija-notiks-videokonference-vardarbiba-gimenes-arkartejas-situacijas-laika-tendences-un-risinajumi-1053.html

2020.gada 7.maijā plkst. 13.00 notiks videokonference “Vardarbība ģimenēs ārkārtējās situācijas un tās radīto seku laikā: tendences un risinājumi”. Videokonferenci organizē Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību.

Videokonferences darba kārtība:
1. Tendences saistībā ar konfliktiem un vardarbību ģimenēs: Rīgas pašvaldības policijas skatījums (Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Andrejs Aronovs)
2. Rīgas sociālo pakalpojumu sniedzēju novērojumi, Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamais atbalsts vardarbības ģimenē gadījumos (Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne)
3. Krīžu un konsultācijas centra “Skalbes” krīzes tālruņa ikdiena ārkārtējās situācijas laikā: statistika, rīcība un ieteikumi (biedrības “Skalbes” valdes priekšsēdētāja Zane Avotiņa)
4. Speciālistu ieteikumi: kā līdzcilvēkiem atpazīt iespējamu vardarbību ģimenē, uzrunāt vardarbībā cietušos un novirzīt pēc atbalsta (biedrības “Marta” pārstāve Irina Mazurika)
5. Vecāki un bērni mājās: kā speciālistiem atpazīt vardarbības riskus, kā rīkoties un uzrunāt cietušo (Centra “Dardedze” valdes locekle Laila Balode)

Vardarbības ģimenē (gan ģimenēs ar bērniem, gan ģimenēs, kurās ir tikai pieaugušas personas) gadījumu risināšanā ir iesaistīta virkne institūciju, tādēļ videokonference būs aktuāla bāriņtiesu, sociālo dienestu, izglītības iestāžu, pašvaldības policijas, u.c. iestāžu darbiniekiem.
Videokonferenci varēs skatīties tiešraidē LPS mājaslapas www.lps.lv sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/ .
Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: tiesraide@lps.lv

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv