7. maijā videokonferences “Vardarbība ģimenēs ārkārtējās situācijas laikā: tendences un risinājumi” prezentācijas

2020.gada 7.maijā notika videokonference “Vardarbība ģimenēs ārkārtējās situācijas un tās radīto seku laikā: tendences un risinājumi”.

Videokonferences darba kārtība:
1.Tendences saistībā ar konfliktiem un vardarbību ģimenēs: Rīgas pašvaldības policijas skatījums (Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks Andrejs Aronovs)
2.Rīgas sociālo pakalpojumu sniedzēju novērojumi, Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem pieejamais atbalsts vardarbības ģimenē gadījumos (Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne). Prezentācija
3.

Krīžu un konsultācijas centra “Skalbes” krīzes tālruņa ikdiena ārkārtējās situācijas laikā: statistika, rīcība un ieteikumi (biedrības “Skalbes” valdes priekšsēdētāja Zane Avotiņa). Prezentācija
4.

Speciālistu ieteikumi: kā līdzcilvēkiem atpazīt iespējamu vardarbību ģimenē, uzrunāt vardarbībā cietušos un novirzīt pēc atbalsta (biedrības “Marta” pārstāve Irina Mazurika). Prezentācija
5.

Vecāki un bērni mājās: kā speciālistiem atpazīt vardarbības riskus, kā rīkoties un uzrunāt cietušo (Centra “Dardedze” valdes locekle Laila Balode). Prezentācija

Videokonferences ierakstu var noskatīties Latvijas Pašvaldību savienības mājaslapas www.lps.lv sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs”: https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/
vai ŠEIT.