5. marta seminārs-diskusija “Rīga-sociālo inovāciju galvaspilsēta”

Aizsākot vispasaules sociālā darba mēnesi, piektdien, 5. martā, plkst.13.00-16.00 notika seminārs-diskusija “Rīga-sociālo inovāciju galvaspilsēta”, kurā tiks prezentēti Rīgas pašvaldības inovatīvie risinājumi sociālo pakalpojumu jomā, kas pēc tam ir pārņemti vai tiks pārņemti visā Latvijā. Rīgas pašvaldības piedāvājums nacionāla līmeņa atbildīgajām iestādēm un amatpersonām ir, ka Rīgas iesāktais sociālo pakalpojumu jomā jāpaplašina nacionālā mērogā. Diskusijas laikā ar Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības augstākajiem pārstāvjiem tika pārrunātas sadarbības iespējas jaunu sociālo pakalpojumu attīstībā un nepieciešamība Rīgas pieredzi multiplicēt citās pašvaldībās

Semināra-diskusijas ieraksts pieejams Rīgas domes mājas lapā Tiešraides un ieraksti: https://www.riga.lv/lv/tiesraides-un-ieraksti.

Rīgā jau sen ir ieviesti vairāki sociālo pakalpojumu administrēšanas digitāli risinājumi (SOPA, APSIS u.c.), kā arī notiek darbs pie labklājības tehnoloģiju (welfare technologies) ieviešanas sociālo pakalpojumu klientu apkalpošanā. Rīga regulāri iepazīstina ar savu praksi un jaunumiem gan zinātniskajās konferencēs, gan praktiķu un projektu konferencēs Latvijā (Rīgas sociālās sistēmas darbinieku ikgadējā
konference) un starptautiskajos tīklos (Europe social network, Eurocities, Eurohealth). Rīga jau tagad ir un turpmāk vēl vairāk var būt izmēģinājuma vieta jauniem risinājumiem, ja valsts piedalītos ar savu ieguldījumu sociālo pakalpojumu attīstībā, tad tas ne tikai vairotu sociālo pakalpojumu kvalitāti, bet arī kopējo iedzīvotāju labklājību.

Nākošajā attīstības periodā (2021.- 2027.) Rīga plāno modernizēt un attīstīt iedzīvotāju apkalpošanu kopumā, gan arī specifiski sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā. Rīgas attīstības plāna 2021. – 2027. projektā šobrīd tiek noteikti tādi mērķi un uzdevumi, kas ir saistīti ar moderniem risinājumiem, IKT risinājumu vairošanu gan sociālo pakalpojumu klientu, gan darbinieku vidū, vairot iespējas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieprasīšanai e-vidē, palielināt esošo pakalpojumu monitoringa efektivitāti un meklēt preventīvos risinājumus, veikt sociālo pabalstu mērķtiecīguma analīzi, stimulēt sociālās inovācijas un sociālās nozares pētījumus. Šobrīd notiekošie inovatīvie projekti : e-deklarācijas izstrāde sociālās palīdzības saņemšanai un klientu monitoringa sistēmas ieviešana Rīgas sociālās aprūpes centros.

Anotācija

RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieka Mārtiņa Moora prezentācija “Rīga sociālo inovāciju galvaspilsēta”

Interaktīvās aptaujas rezultātu apkopojums