Cilvēkus, kuri palikuši bez pajumtes, lūdzam izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs

Ņemot vērā epidemiologu ieteikumus, lai mazinātu saslimstības riskus, cilvēkiem bez dzīvesvietas un nonākušiem krīzes situācijā ir paplašinātas iespējas uzturēties telpās, un ir veiktas izmaiņas patversmju darbā Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Klientiem tiek piedāvāta iespēja uzturēties patversmēs diennakti, saņemot ēdināšanu trīs reizes dienā. Visās patversmēs tiek ievēroti epidemioloģiskie drošības pasākumi – maksimāli tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi rokām, virsmām un grīdām. Darbinieki ir nodrošināti ar aizsardzības līdzekļiem. Sociālā darba speciālisti veic pārrunas un informē klientus par higiēnas un distancēšanās prasību ievērošanu, kā arī par noteikto kārtību valstī ārkārtējās situācijas laikā.

2020. gada decembrī vidējais personu skaits dienā, kuras izmantoja naktspatversmes pakalpojumus, bija
612 cilvēki. Nepieciešamības gadījumā vietu skaits var tikt palielināts. Visiem jaunajiem klientiem, kas ierodas patversmēs obligāti jāuzrāda veikts Covid-19 tests, ja tests nav veikts, tad sociālie darbinieki piesaka uz testa veikšanu, un līdz rezultātu saņemšanai klienti uzturas atsevišķā telpā.

Rīgas pilsētas pašvaldībā personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušas šobrīd tiek uzņemtas sekojošās patversmēs:

-Rīgas patversmes vīriešu nodaļā Maskavas ielā 208. Dežuranta tālrunis: 67037120.
-Rīgas patversmes sieviešu nodaļā Eiženijas ielā 1E. Dežuranta tālrunis: 67105634.
-SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Esplanādes ielā 1. Dežuranta tālrunis: 20038485.
-SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem Kartupeļu ielā 8. Dežuranta tālrunis: 22369758.
-SIA “V.E.L.G.” naktspatversmē vīriešiem un sievietēm Sofijas ielā 8. Dežuranta tālrunis: 26199737.
-Biedrības „PINS” naktspatversmes pirmajā stāvā sievietēm Aptiekas 1, k-5. Dežuranta tālrunis: 26191917.
-Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” patversme vīriešiem un sievietēm Gaiziņa ielā 7. Dežuranta tālrunis: 29884047.
-Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” patversme vīriešiem Cieceres ielā 1. Dežuranta tālrunis: 29720543.
-Evaņģēlisko Kristiešu draudze “Zilais Krusts” naktspatversme vīriešiem
Mazjumpravas ielā 8, Rīgā. Dežuranta tālrunis: 29802234.

Svētku brīvdienās aicinām izmantot silta ēdiena saņemšanas iespējas zupas virtuvēs. Ēdiens tiek izsniegts neuzrādot dokumentus un tikai līdzi nešanai savos traukos! 2020. gada 31. decembrī un 2021. gada 1., 2., 3. janvārī darbosies zupas virtuve Kr. Barona ielā 126 no plkst. 12.00 – 13.00. Zupas virtuve Kr. Barona ielā 56 darbosies no plkst. 9.00 – 10.00 šī gada 31. decembrī un 2021. gada 2. janvārī. Zupas virtuvju izsniegšanas vietas uzrauga Rīgas pašvaldības policija.

Aicinām līdzcilvēkus nelietot alkoholu un apreibinošas vielas, kā arī novērtēt gaisa temperatūras ietekmi uz cilvēka fizisko stāvokli, un ģērbties atbilstoši laika apstākļiem. Cilvēkus, kuri palikuši bez pajumtes, lūdzam izmantot iespēju uzturēties bezmaksas naktsmītnēs.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr.67105925; mob.tālr. 26385691, e-pasts:lita.brice@riga.lv