Aktuālā informācija par darba organizēšanu Rīgas pašvaldības sociālajās iestādēs

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas pašvaldības sociālās iestādes no šī gada 13. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus neatliekamos gadījumos.

Rīgas Sociālais dienests no 17. marta sniedz klātienes pakalpojumus TIKAI neatliekamos gadījumos. Pirms došanās uz Rīgas Sociālo dienestu aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv vai izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. No 18. marta dokumentus var nogādāt arī klātienē, ievietojot tos īpaši norādītā dokumentu kastē. Rīgas Sociālais dienests klātienē pieņem
TIKAI klientus, kuri pakalpojumus vai pabalstus pieprasa pirmo reizi. Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti laikā no 1. – 14. mēneša datumam atskaites iesniegt elektroniski, vai slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksni, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu,
nogādāt teritoriālajā centrā, kur būs izvietotas atsevišķas kastes atskaitēm. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Ja aprūpējamā ģimenes locekļi ir bijuši “Covid-19” skartajās valstīs vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas kāds ģimenes loceklis), aicinām nekavējoties sazināties ar pakalpojuma sniedzējiem (tālrunis uzrādīts līgumā).
Ja iztikas līdzekļu deklarācija beigusies š.g. 29. februārī, tad klientam nav jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz š.g. 31. jūlijam. Ja ir nepieciešamība, automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi, izņemot valsts finansētā asistenta pakalpojumu. Rīgas Sociālā dienesta 11 teritoriālo centru darba laiki ir nemainīgi, taču jāievēro augstāk minētais par klātienes apmeklējumu! Rīgas Sociālā dienesta dienas centri un kopienas centrs ir slēgti līdz š.g. 9. jūnijam!

Četras zupas virtuves un desmit siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiks izsniegts tikai ņemšanai līdzi savos traukos!

Rīgas patversmē darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās izsludināta karantīna, un bērnu vecākus aicina maksimāli ierobežot kontaktus ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Izvērtējot iespējamos apmeklējumus, bērnus varēs apmeklēt tie vecāki, kuri apņemas ievērot un ar parakstu apliecināt, ka nav bijuši kontaktā ar COVID-19 inficētām personām, un stingri ievērot iestādē noteiktās drošības prasības.

Rīgas pašvaldības krīzes centros un īslaicīgās uzturēšanās mītnē ir ieviesta karantīna, lūdzam pievērst uzmanību norādījumiem un stingri ievērot piesardzības pasākumus.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers”un ‘Stella maris” epidemiloģiskās drošības uzturēšanai ir izsludināta karantīna. Nepieciešamības gadījumā pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru, pēc tam tie tiks dezinficēti un nogādāti adresātiem. Personīgi rokās nodot sūtījumu pansionāta iemītniekiem nav iespējams! Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt aprūpes centa sociālajam darbiniekam. Tālruni var noskaidrot, zvanot pa RD Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot
pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments un RD Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.