Aktuālā informācija par darba organizēšanu Rīgas pašvaldības sociālajās iestādēs

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” saslimšanas dēļ, Rīgas pašvaldības sociālās iestādes no šī gada 13.marta līdz 2020. gada 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē, piemērojot izņēmumus krīzes situācijā.

Rīgas Sociālais dienests sniegs klātienes pakalpojumus TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.
Pirms došanās uz Rīgas Sociālo dienestu aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv vai izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
Rīgas Sociālais dienests klātienē pieņems TIKAI klientus, kuri pakalpojumus vai pabalstus pieprasa pirmo reizi. Valsts finansētā asistenta pakalpojuma sniedzēji aicināti laikā no 1. – 14. aprīlim atskaites iesniegt elektroniski, vai slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksni, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu,
nogādāt teritoriālajā centrā, kur būs izvietotas atsevišķas kastes atskaitēm. Aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Ja aprūpējamā ģimenes locekļi ir bijuši “Covid-19” skartajās valstīs vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas kāds ģimenes loceklis) nekavējoties sazināties ar pakalpojuma sniedzējiem (tālrunis uzrādīts līgumā).
Ja iztikas līdzekļu deklarācija beigusies š.g. 29. februārī, tad klientam nav jāierodas Rīgas Sociālajā dienestā, deklarācija tiks pagarināta automātiski līdz š.g. 30. aprīlim. Ja ir nepieciešamība, automātiski tiks pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi. Rīgas Sociālā dienesta 11 teritoriālo centru darba laiki ir nemainīgi, taču jāievēro augstāk minētais par klātienes apmeklējumu!

Rīgas Sociālā dienesta dienas centri un kopienas centrs ir slēgti līdz š.g.14. aprīlim!

Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiks izsniegts tikai ņemšanai līdzi savos traukos!

Uzmanību! Izskanējusī informācija, ka sociālie darbinieki piegādās pārtiku mājās nav patiesa! Pārtikas piegādi mājās turpinās saņemt tie rīdzinieki, kuriem ir noteikts šāds pakalpojums aprūpes mājās ietvaros.

Rīgas patversmē izsludināta karantīna un darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībās izsludināta karantīna, un bērnu vecākus aicina maksimāli ierobežot kontaktus ārpusģimenes aprūpes iestādēs. Izvērtējot iespējamos apmeklējumus, bērnus varēs apmeklēt tie vecāki, kuri apņemas ievērot un ar parakstu apliecināt, ka nav bijuši kontaktā ar COVID-19 inficētām personām, un stingri ievērot iestādē noteiktās drošības prasības.

Divos Rīgas pašvaldības krīzes centros un īslaicīgās uzturēšanās mītnē ir ieviesta karantīna, lūdzam pievērst uzmanību norādījumiem un stingri ievērot piesardzības pasākumus.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers”un ‘Stella maris” epidemiloģiskās drošības uzturēšanai ir izsludināta karantīna. Nepieciešamības gadījumā pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Izvērtējot iespējamos apmeklējumus, klientus varēs apmeklēt tie radinieki, kuri apņemas ievērot un ar parakstu apliecināt, ka nav bijuši kontaktā ar COVID-19 inficētām personām, un ievērot citus drošības pasākumus, kas noteikti sociālās aprūpes centros. Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt aprūpes centa sociālajam darbiniekam. Tālruni var noskaidrot, zvanot pa RD Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

RD Labklājības departaments iespēju robežās organizēs darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, kā arī atbalstot tos darbiniekus, kuriem ir bērni skolas un pirmsskolas vecumā.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un saglabāt mieru! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot
pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments un RD Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925; mob.tālrunis 26385691, e-pasts: lita.brice@riga.lv.