PĀRCELTS!!!! Aicinām uz semināru-diskusiju “Ēnas cilvēki. Nabadzība 21. gadsimtā”

❗️❗️❗️❗️
Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, diskusija – seminārs “Ēnas cilvēki. Nabadzība 21. gadsimtā” tiek pārcelts pagaidām uz nenoteiktu laiku. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vispasaules sociālā darba dienā, 17. martā, Rīgas domes (Rātslaukums 1) sēžu zālē no plkst. 14.00 līdz 16.15 aicinām uz semināru-diskusiju “Ēnas cilvēki. Nabadzība 21. gadsimtā”.

Semināra diskusijas centrā – nabadzība kā sociāla, emocionāla, ekonomiska un kulturāla kategorija. Tās laikā nabadzības jēdziens tiks aplūkots paplašinātā izpratnē, analizēts patieso sociālā atbalsta vajadzību apjoms un diskutēts par prioritāri risināmajiem jautājumiem rīdzinieku un visas sabiedrības kontekstā. RD Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte atzīmēja: “Nabadzību nereti uztver kā statistikas datu virkni, nevis kā reālu, eksistējošu cilvēku problēmu. Nabadzības robeža ir ļoti trausla, un tā ir ne vien sociāla, bet arī mentāla un kulturāla problēma. Tā ir ne tikai naudas trūkumā, bet arī atstumtībā un vientulībā, vienaldzībā un inercē. Viena no lielākajām riska grupām ir vientuļie seniori ar aprūpes vajadzībām. Tāpēc aicinu diskutēt par šo sabiedrībai aktuālo tēmu”.

Semināru atklās Baltijas sociālo zinātņu institūta projektu direktore-pētniece dr.soc. Evija Kļave ar prezentāciju “Monetārā un sociālā nabadzība 21. gadsimtā Latvijā”, kura iepazīstinās ar nabadzības aspektiem sociālās nevienlīdzības izpratnē.

Ar RD Labklājības departamenta pētījumu “Rīgas sociālās palīdzības klienta profils un sociālo pabalstu ietekme uz nabadzības mazināšanu” iepazīstinās RD Labklājības departamenta Nodarbinātības, sociālā darba un prakses pētījumu nodaļas vadītājs Juris Osis, kurš sniegs informāciju par sociālo pabalstu saņēmēju profilu un struktūru, kā arī par sociālās palīdzības mērķtiecīgumu un ietekmi uz nabadzības mazināšanu.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesore un vadošā pētniece dr.sc.soc. Baiba Bela prezentācijā “Nabadzības personiskā pieredze un sociālā atbalsta nozīmīgums virzībā uz iekļaujošu sabiedrību” apskatīs ilgstošas nabadzības, materiālās nenodrošinātības un sociālās atstumtības riskus.

RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors prezentācijā “Rīdzinieku sociālās aprūpes vajadzības – klienta profils, aprūpes veidi, aprūpes pakalpojumu novērtējums” informēs par RD Labklājības departamenta pētījuma rezultātiem par pakalpojumu aprūpe mājās, kā arī par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes centros.

Semināra laikā tiks organizēta diskusija par nabadzības prevenciju, sociālā atbalsta lomu ilgstošu grūtību pārvarēšanā, par sociālās palīdzības mērķtiecīgumu un ietekmi uz nabadzības mazināšanu, par situāciju Rīgā un kuras iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas nabadzības riskam, kā arī par prioritārajiem risinājumiem nabadzības situācijas uzlabošanai.

Seminārā – diskusijā aicināti piedalīties esošie un topošie politiķi un lēmumu pieņēmēji, kuriem prioritāte ir sociālā politika valstī un pašvaldībā, sociālās politikas veidošanā iesaistītie speciālisti, pašvaldības un nevalstiskā sektora sociālo pakalpojumu sniedzēju vadītāji, par sociālo atbalstu vēstošie mediji un citi interesenti.

Visi interesenti laipni gaidīti piedalīties seminārā – diskusijā!

Semināra – diskusijas programma.

Semināram – diskusijai varēs sekot līdzi tiešraidē Rīgas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv/.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments.