Aicinām Rīgas politiski represētās personas, kuras saņēma svētku pabalstu klātienē, atvērt bankas kontu

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji, kā ik katru gadu, novembrī varēs saņemt svētku pabalstu. Pabalsta apmērs vienai personai ir 100,00 EUR.

Pabalsts tiek izmaksāts tiem rīdziniekiem, kuri savu dzīves vietu deklarējuši Rīgā līdz 2020. gada 1. novembrim (tai skaitā sociālās aprūpes centros dzīvojošiem). Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā – novembrī, bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu veselību, kā arī, lai novērstu drūzmēšanos, šogad aicinām tos rīdziniekus, kuri līdz šim represēto pabalstu saņēma kasē, atvērt bankas kontu un par to iesnieguma formā informēt Rīgas Sociālo dienestu. Tiem politiski represēto pabalstu saņēmējiem, kuriem jau ir atvērti bankas konti, sociālajā dienestā nav jāvēršas!

Aicinām iesniegumu par bankas konta atvēršanu iesniegt attālināti:
•iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;
•parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt soc@riga.lv•izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.
Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Atgādinām, ka iedzīvotāju pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā notiek pēc iepriekšējā pieraksta: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

2019. gadā pabalstu politiski represētām personām saņēma 2 644 rīdzinieki 264 800 EUR apmērā. Pabalsts tiek izmaksāts saskaņā ar Rīgas domes 25.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 26 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P, O, T, C no plkst. 9.00 – 17.00 un Pt no plkst. 9.00 – 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, kā arī zvanot darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925; mob.tālr. 26385691; e-pasts: lita.brice@riga.lv. Rīgas domes Labklājības departamenta aktualitātēm var sekot līdzi sociālā tīkla Facebook
profilā www.facebook.com/labklajibasdepartaments un mājas lapā ld.riga.lv.