Aicinām iesaistīties seminārā – diskusijā “Ēnas cilvēki. Nabadzība 21.gadsimtā”

5. jūnijā no plkst. 11.00 – 12.30 Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukums 1) notiks seminārs diskusija “Ēnas cilvēki. Nabadzība 21.gadsimtā”, kurā varēs piedalīties ierobežotu cilvēku skaits klātienē, kā arī pieslēgties tiešraidei pasākuma dienā. Semināru-diskusiju organizē RD Labklājības departaments sadarbībā ar nozares profesionāļiem.

Semināra diskusijas centrā – nabadzība kā sociāla, emocionāla, ekonomiska un kulturāla kategorija un tās aktualizācija krīzes un pēckrīzes periodā. Diskusijas laikā nabadzības jēdziens tiks aplūkots paplašināti, analizēts patieso sociālā atbalsta vajadzību apjoms un diskutēts par prioritāri risināmajiem jautājumiem rīdzinieku un visas sabiedrības kontekstā. RD Labklājības departamenta direktore Irēna Kondrāte atzīmē: “Nabadzību nereti uztver kā statistikas datu virkni, nevis kā reālu, eksistējošu cilvēku problēmu. Nabadzības robeža ir ļoti trausla, nabadzība var būt ieildzis stāvoklis, bet tas var skart cilvēku arī pēkšņi un negaidīti. Nabadzība ir ne tikai naudas trūkums, bet arī cita sociālā un emocionāla atbalsta (līdzcilvēku atbalsta, sociālo pakalpojumu) trūkums. Šādi apstākļi, no vienas puses, veicina nabadzības skartā cilvēka atstumtību un vientulību, bet, no otras puses, akcentē plašākas sabiedrības vienaldzību un inerci resursu trūkumu atzīt kā sociālu nevis personisku problēmu. Viena no lielākajām riska grupām ir vientuļie seniori ar aprūpes vajadzībām. Tāpēc aicinu diskutēt par šo visai sabiedrībai aktuālo tēmu”.

Semināru atklās Baltijas sociālo zinātņu institūta projektu direktore-pētniece Dr.soc. Evija Kļave ar prezentāciju “Monetārā un sociālā nabadzība 21. gadsimtā Latvijā”, kura iepazīstinās ar nabadzības aspektiem sociālās nevienlīdzības izpratnē.
Semināra turpinājumā RD Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors informēs par RD Labklājības departamenta pētījuma rezultātiem par sociālās palīdzības ietekmi uz nabadzības mazināšanu, raksturos rīdzinieku aktuālās sociālās vajadzības un Rīgas pašvaldības labklājības sistēmas iespējas apmierināt tās.
Semināra laikā tiks organizēta diskusija par nabadzības prevenciju,
sociālā atbalsta lomu ilgstošu grūtību pārvarēšanā, par sociālās palīdzības mērķtiecīgumu, kā arī par Covid-19 izraisītās krīzes ietekmi uz labklājības sistēmu Rīgā un prioritārajiem risinājumiem situācijas uzlabošanai.

Seminārā – diskusijā aicināti piedalīties esošie un topošie politiķi un lēmumu pieņēmēji, kuriem prioritāte ir sociālā politika valstī un pašvaldībā, sociālās politikas veidošanā iesaistītie speciālisti, pašvaldības un nevalstiskā sektora sociālo pakalpojumu sniedzēju vadītāji, par sociālo atbalstu vēstošie mediji un citi interesenti.

Interesenti laipni gaidīti piedalīties seminārā – diskusijā! Lūdzu savu dalību pieteikt līdz 10. jūnijam pa e-pastu: dl@riga.lv, vietu skaits ierobežots! Seminārs-diskusija notiks ievērojot visus drošības pasākumus.

Savus jautājumus diskusijas dalībniekiem aicinām iesūtīt pirms vai diskusijas laikā pa e-pastu: linda.sausa@riga.lv
Semināram – diskusijai varēs sekot līdzi tiešraidē Rīgas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/Online_sarunas/default.htm

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm RD Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice, tālr. 67105925, mob.tālrunis 26385691, e-pasts: lita.brice@riga.lv