Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta direktoreIrēna Kondrāte

IRĒNA KONDRĀTE

 

DZIMUSI:  1966. gada 3. jūnijā, Rīgā

IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNISKIE GRĀDI

 

 

1995 -  1999

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, iegūts  Pedagoģijas doktora grāds- Dr. paed. (veselības pedagoģija)

1993  - 1999

LATVIJAS UNIVERSITĀTE, iegūts  Pedagoģijas maģistra grāds

1987 -  1993

LIEPĀJAS PEDAGOĢIJAS INSTITŪTS, iegūta defektologa, oligofrenopedagoga – logopēda diploms un specializācija.

1984 - 1987.

P.DAUGES RĪGAS 1. MEDICĪNAS SKOLA, vecmātes diploms un specializācija

1984

Absolvēja Rīgas 6.vidusskolu

PAPILDUS IZGLĪTĪBA

Rīga, 2007.

Komunikāciju Akadēmija/ Ruta Kaupe (MBA)

Praktiskais menedžments ( 24 akadēmiskās stundas )

Rīga, 2004.

 

Baņuta Rubess (Dr.Phil. )

 

Argumentācijas māksla un prezentācijas prasmes

Londona, 2002.

Britu Padome, Veselības izglītības departaments (Lielbritānija)

Veselības veicināšanas menedžments

Rīga, 1997/ 1999

Britu Padome, Veselības izglītības departaments (Lielbritānija)

Veselības veicināšanas menedžments

Rīga, 1998.

Ventspils uzņēmējdarbības atbalsta centrs

 

Personības attīstība un karjeras izveides kurss ” Sieviete vadībā”

Rīga, 1997

Latvijas Medicīnas akadēmija

 

Datu  apstrāde ar programmu SPSS

Rīga, 1995/ 1996

PBLA, Latvijas Psihoterapeitu asociācija un Dr.Ph., C.S.W., L.P.C. Līga Ruperte ( ASV )

Ģimenes psiholoģija un psihoterapija

Rīga,1995

Latvijas seksologu asociācija, Valsts ģimenes veselības centrs

Dzimumaudzināšana un seksoloģija

Rīga,1995

PVO Eiropas Reģionālais birojs

 

Dzimumizglītība globālās AIDS programmas ietvaros

Nīderlande, 1994

Nīderlandes Sabiedrības Veselības skola, Nīderlandes Sociālās Seksoloģijas pētnieciskais institūts

Ģimenes plānošana un seksuāli reproduktīvā veselība

Igaunija, Tartu,1994.

Anglijas Karaliskās akadēmijas Ginekoloģijas koledža

Ūdens dzemdniecība

Zviedrija, Stokholma,1994.

Zviedrijas Sarkanā Krusta veselības aprūpes koledža, Ērebro Universitātes Veselības aprūpes zinātniskā koledža

Dzemdību pedagoģija un psiholoģija vecmātēm

Rīga, 1993

Pasaules Veselības Organizācija ( PVO ), AIDS Centrs

Informācija, izglītība, komunicēšanās

Zviedrija, 1993

Sundsvalles Veselības aprūpes speciālistu koledža, Sundsvalles vasaras skola

Specializēts kurss veselības izglītības speciālistiem 

Rīga,1992/ 1995.

 

LU Ekoloģijas centrs,

AIDS profilakses centrs, Latvijas ģimenes centrs

Kvalifikācijas kurss veselības mācībā, dzimumizglītībā un garīgajā veselībā

DARBA PIEREDZE

Kopš 2013. gada 27. augusta

Rīgas Domes Labklājības Departaments, direktore

2010. 24.11-

2013. 26.08

Rīgas Domes Labklājības Departamenta Veselības pārvalde, pārvaldes priekšniece

2009. 17.12 –

2010. 23.11.

Biedrība „Apvienība ģimeņu atbalstam BALTĀ ZVAIGZNE”, valdes priekšsēdētāja

2007. 01.07–

2009. 31. 08

Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”, Veselības veicināšanas un profilakses daļas vadītāja

2006.01.03 –

2009. 31.03.

Rīgas Stradiņa universitāte, Ģimenes medicīnas studiju centra speciāliste, lektore

Kopš  2002. gada- 2009. gada septembrim 

Veselības ministrijas Zīdīšanas veicināšanas komisijas vadītāja, UNICEF/PVO Mazulim draudzīgas slimnīcas iniciatīvas koordinatore 

Latvijā

1997.30.11. –

2007. 30. 06.

Veselības veicināšanas valsts aģentūra, Veselības veicināšanas centrs (1997 – 2004.11. ), Programmu realizācijas departamenta vadītāja

1997 – 1999.

Latvijas televīzija, Bērnu un jauniešu raidījumu redakcija, Jauniešu raidījuma “EKS “ eksperte

1994 – 1999.

LU Sporta pedagoģijas un Veselības izglītības katedrā, Latvijas medicīnas akadēmijas sabiedrības veselības skola, Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, Latvijas Jūras akadēmija – lektors ciklam  (36) „Ģimenes plānošanas un ģimenes psiholoģijas pamati”; „Dzimumizglītības pasniegšanas metodika”

1995- 1997

Valsts Ģimenes veselības centrs, psiholoģe, Psiholoģijas un  veselības izglītības nodaļas vadītāja

1993- 1995.

Latvijas medicīnas akadēmijas Sabiedrības veselības skola, Dzimumizglītības programmas metodiķe, lektore 

1992 - 1993.

Latvijas Ģimenes centrs, vecmāte, jauniešu konsultants

1991.-1993.

Ādažu vidusskola, logopēds

1990-1991.

Rīgas rajona 3.slimnīca Ādažos, Medicīnas māsa – medpunkta vadītāja

PUBLIKĀCIJAS

  • Rozenbaha L. sadarbībā ar Dinu Cepli, Rudīti Brūveri< Aiju Mikovu, Irēnu Kondrāti; Gaidības un radības ar prieku, 2011, Rīga: Vivat_Skriptum izdevniecība, 208 lpp., ISBN 978-9984-39-685-9
  • Irēna Kondrāte, Uldis Līkops, Aivars Lejnieks, Arnis Vīksna, Sandra Kušķe ... [u.c.] Tautas veselības gadagrāmata 2009, Rīga : Sabiedrības Veselības aģentūra, 2008. - 294, [1] lpp. ISBN 9789984263892
  • Zīdīšanas veicināšana, atbalsts un aizsardzība Eiropā – vadlīnijas ES;  -EK, PVO, Burlo Garofolo Bērnu veselības institūts, Trieste, Itālija; 2008; vadlīniju izstrādes grupas locekle 
  • Adriano Cattaneo, Tea Burmaz, Maryse Arendt, Ingrid Nilsson, Krystyna Mikiel-Kostyra, Irena Kondrate, Marie Jose´ Communal, Catherine Massart, Elise Chapin and Maureen Fallon. Protection, promotion and support of breast-feeding in Europe:progress from 2002 to 2007, Cambridge Journals Online, Public Health Nutrition: page 1 of 9;  http://journals.cambridge.org/repo_A64jVrKX
  • Kondrate I. Report of Activities. Program :Infant Young Child Nutrition. Riga, MofH, PHA, 2009 
  • Koncepcija par jauniešiem draudzīgiem veselības aprūpes pakalpojumiem – Nacionālais konsultants koncepcijas un novērtēšanas sistēmas izveidē UNDP/UNICEF/PVO projektā, 2004./2005. gads
  • I.Kondrāte I.,Kuņicka I., Rocēna I.,Jātniece I. – “ Pusaudžiem par intīmo. Rokasgrāmata skolotājiem. “, ANO Attīstības Programma, LR IZM, R., 2003, Rīga
  • Rudze L., Caunīte A., Lazdāne G., Kondrāte I., Vītoliņš E., u.c. Iedzīvotāju reproduktīvā veselība.Vērtējums un ieteikumi.- R.: 1998
  • Bluka I., Kondrāte I. u.c. Veselības mācība. Augšana un attīstība pusaudžu gados. R.: ZvaigzneABC,1995

Sociālās pārvaldes priekšnieks

 

Mārtiņš Moors

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks,

direktora vietnieks

 

Veselības pārvaldes priekšniece

 

Inga Solovjova

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta Veselības pārvaldes priekšniece,

direktores vietniece

 

Administratīvās pārvaldes priekšniece

Laura Kalniņa

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta
Administratīvās pārvaldes priekšniece,

direktores vietniece

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apmeklētāju pieņemšana

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments apmeklētājus klātienē, Baznīcas ielā 19/23, PIEŅEM tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Lai veicinātu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu un ievērotu labas pārvaldības principus, apmeklētājus aicinām:
1. Iesniegumus, kas adresēti Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentam, tajā skaitā Rīgas valstspilsētas pašvaldības Rīgas valstspilsētas  pašvaldības Labklājības departamentam pakļautības iestāžu pieņemto lēmumu pārsūdzību, iesniegt elektroniski, nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu dl@riga.lv vai papīra formā, ievietojot to pasta kastē ar norādi “RD Labklājības departaments” Baznīcas ielā 19/23 1.stāvā;
2. Apmeklētāju pieņemšana notiek TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta:
• pie Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta direktora pa tālr. 67105151
• pie Sociālās pārvaldes priekšnieka pa tālr. 67105925
• pie Veselības pārvaldes priekšnieka pa tālr. 67105191
• pie Administratīvās pārvaldes priekšnieces pa tālr. 67181398

Atgādinām, ka saskaņā ar Iesnieguma likuma 8.panta otro daļu, apmeklētājiem, piesakoties uz pieņemšanu, ir jānorāda risināmais jautājums.