Publiskie iepirkumi

RD Labklājības departamenta iepirkumi publicēti Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

Aktuālais Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns izvietots EIS (meklētājā jāievada departamenta nosaukums).

Piedāvājumus pasūtītājam iespējams iesniegt tikai elektroniski (Elektronisko iepirkumu sistēmā – EIS). Papīra formā piedāvājumus iesniegt nav iespējams. Piegādātājam, lai iesniegtu piedāvājumu, ir jābūt reģistrētam EIS. Aicinām savlaicīgi veikt reģistrāciju.

01.08.2023. ir apstiprināts “Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2023.gadam (ar grozījumiem)” Nr.DL-23-7-plr