Publiskie iepirkumi

RD Labklājības departamenta iepirkumi publicēti Rīgas pilsētas pašvaldības mājas lapā.

Aktuālais Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns izvietots EIS (meklētājā jāievada departamenta nosaukums).

Piedāvājumus pasūtītājam iespējams iesniegt tikai elektroniski (Elektronisko iepirkumu sistēmā – EIS). Papīra formā piedāvājumus iesniegt nav iespējams. Piegādātājam, lai iesniegtu piedāvājumu, ir jābūt reģistrētam EIS. Aicinām savlaicīgi veikt reģistrāciju.

Rīgas domes Labklājības departamenta iepirkumu plāns 2021. gadam (ar grozījumiem)

RĪGAS SOCIĀLĀ DIENESTA CENU APTAUJAS

Nr.p.k.

Publicēšanas datums

Nosaukums

Plašāka informācija

1.

10.09.2021.

Aicinājums sniegt piedāvājumu APMĀCĪBU pakalpojuma nodrošināšanai

Skat. šeit.

2.

10.09.2021.

Aicinājums sniegt piedāvājumu APMĀCĪBU pakalpojuma nodrošināšanai

Skat. šeit.

3.

10.09.2021.

Aicinājums sniegt piedāvājumu APMĀCĪBU pakalpojuma nodrošināšanai

Skat. šeit.

4.

10.09.2021.

PIEDĀVĀJUMS
Apmācību
pakalpojuma sniegšanai

Skat. šeit.
       

 

     

IEPIRKUMI ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

N.p.k. Publicēšanas datums Periods Nosaukums Plašāka informācija
1. 21.04.2020. 12.03.2020. - 14.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas domes Labklājības departamentam Skat. šeit.
2. 21.04.2020. 15.04.2020 - 17.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas domes Labklājības departamentam Šajā laika periodā netika veikti Iepirkumi
3.  21.04.2020. 12.03.2020. - 14.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas Sociālajam dienestam Skat. šeit.
4.  21.04.2020. 15.04.2020. - 17.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas Sociālajam dienestam Šajā laika periodā netika veikti iepirkumi
5.  21.04.2020. 12.03.2020. - 14.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas patversmei Skat. šeit.
6.  21.04.2020. 15.04.2020. - 17.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas patversmei Šajā laika periodā netika veikti iepirkumi
7. 21.04.2020. 12.03.2020. - 14.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram Skat. šeit.
8. 21.04.2020. 15.04.2020. - 17.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram Skat. šeit.
9.  21.04.2020. 12.03.2020. - 14.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas sociālās aprūpes centram "Gaiļezers" Skat. šeit.
10. 21.04.2020. 15.04.2020. - 17.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas sociālās aprūpes centram "Gaiļezers" Skat. šeit.
11. 27.04.2020. 20.04.2020. - 24.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas patversmei Skat. šeit.
12. 27.04.2020. 20.04.2020. - 24.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas domes Labklājības departamentam Šajā laika periodā netika veikti iepirkumi
13. 28.04.2020. 20.04.2020. - 24.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas sociālās aprūpes centram "Gaiļezers" Skat. šeit.
14. 28.04.2020. 15.04.2020. - 17.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram Papildināto sarakstu skat. šeit.
15. 28.04.2020. 20.04.2020. - 24.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centram Skat. šeit.
16. 28.04.2020. 20.04.2020. - 24.04.2020. Preču un pakalpojumu iegāde Rīgas Sociālajam dienestam Skat. šeit.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.59. punktu ir noteikts, ka institūcija, kas nodevusi publiskas personas mantu bez atlīdzības lietošanā vai īpašumā citai personai savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par šādu mantas nodošanu.

Iestādēm nodotie individuālie aizsardzības līdzekļi (IAL)

Mantas apraksts Apjoms Saņēmējs Bilances vērtība
Respirators FFP2 sejas aizsargmaska 500 gab. Rīgas patversme 3305 EUR
Respirators FFP2 sejas aizsargmaska 460 gab. Ev. Kristiešu draudzes „Zilais krusts” naktspatversme 1781.12 EUR
Sejas maska ar ausu gumiju 2000 gab. 1306.03 EUR
Cimdi nitrila nesterili (COVID) 1700 gab. 249.91 EUR
Aizsargbrilles (IAL) 50 gab. 93.78 EUR
Sejas maska ar ausu gumiju 2450 gab. RSAC “Stella maris” 1599.89
Respirators ar P2 klases fìltru 60 gab. 232.32 EUR
Cimdi nitrila nesterili 2450 pāri (4900 gab.) 720.32 EUR
Respirators FFP2 sejas aizsargmaska 100 gab. RPBJC 661 EUR
Sejas maska ar ausu gumiju 15800 gab. Saskaņā ar Labklājības ministrijas sadalījumu nodots: RSAC “Gaiļezers”, RSAC “Mežciems”, Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība”, sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava", SIA "Mentamed" ilgstošas sociālās aprūpes centrs, SIA ”Senior Baltic" struktūrvienība - rezidence "Dzintara melodija", Biedrība "Dzīves ĀBECE" Sociālais aprūpes centrs "Dzīves ĀBECE", SIA "Senioru nams" Sociālās aprūpes centrs “Liepa" 4645.36 EUR
Respirators ar P2 klases fìltru 297 gab.
Cimdi nitrila nesterili 15800 pāri (31600 gab.)
Bezkontakta termometrs DM 300 2 gab. RSAC "Stella maris" 110 EUR
8 gab. RPBJC 440 EUR
15 gab. Rīgas Sociālais dienests 825 EUR
10 gab. RSAC "Gaiļezers" 550 EUR
6 gab. RSAC "Mežciems" 330 EUR
4 gab. Rīgas patversme 220 EUR
Aizsargmaska Explor 1750 N95 mod 1320 500 gab. RPBJC 485 EUR
Respirators FFP2 sejas aizsargmaska 100 gab. RPBJC 661 EUR
Kombinezons L 5 gab. 79.59 EUR
Kombinezons XL 20 gab. 318 EUR
Kombinezons XXL 5 gab. 79.50 EUR
Respirators FFP2 sejas aizsargmaska 50 gab. RSAC "Gaiļezers" 330.50 EUR
Kombinezons L 7 gab. 111.30 EUR
Kombinezons XL 7 gab. 111.30 EUR
Kombinezons XXL 6 gab. 95.40 EUR