Rīgas pilsētas pašvaldības ētikas principi

Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss

Rīgas domes Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu Ētikas komisijas nolikums

Ētikas komisijas sastāvs

Ētikas komisija izveidota ar mēŗķi veicināt Rīgas domes Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu valsts amatpersonu un darbinieku darbību saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodeksa prasībām.